video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,061

دانلود:

273

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی روانگرایی بستر دریا در اثر گذرموج

نویسندگان

صفرلی مسعود

صفحات

 صفحه شروع 259 | صفحه پایان 268

چکیده

 یکی از مسائل مهم در طراحی سازههای ساحلی و فرا ساحلی, رانگرایی بستر دریا در اثرگذر موج می باشد. این پدیده سبب شناور شدن خطوط لوله, افت مقاومت مهارها, کاهش مقاومت جانبی شمعها, نشست قطعات بتنی محافظ موج شکنها و آبشستگی موضعی بستر دریا می شود. به غیر از مساله پایداری سازهها, از نظر مهندسی سواحل مساله پایداری بستر دریا از اهمیت زیادی برخوردار است. مکانیزم روانگرایی ناشی از موج, بسته به نحوه افزایشفشار آب منفذی به دو گروه طبقه بندی می شود. یک گروه, شبیه روانگرایی ناشی از زلزله, در اثر تنشهای برشی دوره های ایجاد می گردد. این تنشها موجب افزایش تدریجی فشار آب منفذی اضافی در بستر دریا و در نتیجه روانگرایی بستر می شود. به این نوع مکانیزم روانگرایی پسماند گفته می شود. نوع دیگر روانگرایی ناشی از موج که به طور گذر 21 اتفاق می افتد و همراه با تراکم نهشته نیز میباشد در اثر گوناگونی مکانی 3 فشار منفذی در بستر دریا به وجود میآید. در این حالت انتشار فشار آب در نهشته بستردریا, با میرایی و درنگ فاز 4 همراه است و این امر سبب می شود که در زمانهایی شرایط روانگرایی اولیه به وجود آید. در این مقاله, روانگرایی پسماند بررسی شده است. برای این منظور مقدار تنشها و فشار منفذی با استفاده از یک روش همبسته در بستر دریا با عمق محدود محاسبه شده و با استفاده از یک مدل ساده برای تولید فشار منفذی, مقادیر آن تخمین زده شده است. با استفاده از نسبت فشار منفذی میتوان امکان وقوع روانگرایی پسماند در بستر دریا را بررسی کرد. همچنین نتایج این روش با دیگر روشهای موجود مقایسه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گتمیری، بهروز، و عاشور، آرش. (1383). ارزیابی روانگرایی بستر دریا در اثر گذرموج. دانشکده فنی دانشگاه تهران، 38(2 (پایپی 84))، 259-268. SID. https://sid.ir/paper/14020/fa

  Vancouver: کپی

  گتمیری بهروز، عاشور آرش. ارزیابی روانگرایی بستر دریا در اثر گذرموج. دانشکده فنی دانشگاه تهران[Internet]. 1383؛38(2 (پایپی 84)):259-268. Available from: https://sid.ir/paper/14020/fa

  IEEE: کپی

  بهروز گتمیری، و آرش عاشور، “ارزیابی روانگرایی بستر دریا در اثر گذرموج،” دانشکده فنی دانشگاه تهران، vol. 38، no. 2 (پایپی 84)، pp. 259–268، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/14020/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی