video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,263

دانلود:

527

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین نتایج آزمایشهای غیر مخرب و مغزه گیری با مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای استاندارد در بتن پاشیده (شاتکریت) به کار رفته در سازه های پانلی

صفحات

 صفحه شروع 251 | صفحه پایان 257

چکیده

 در بسیاری موارد مقاومت فشاری 28 روزه آزمونه های مکعبی یا استوانه ای را نمایانگر بتنی در نظر می گیرند که در کارگاه برای ساخت قطعات به کار رفته است. ولی واقعیت این است که این آزمونه ها نمی توانند نماینده بتن بکار رفته در ساخت و اجرا باشند. این مساله می تواند بدلایل مختلف از جمله تفاوت اجرای کارگاهی و آزمایشگاهی اختلاف در انتقال و عمل آوری بتن و از همه مهمتردر نحوه اجرای سیستم سازه های پانلی نیمه پیش ساخته سبک باشد که به صورت بتن پاشی بوده و اصولا با بتن ریزی و متراکم کردن آن در سیستمهای معمولی متفاوت است. مساله دیگر ضخامت کم لایه بتنی در این سیستم می باشد که لازم است مغزه ها با حداقل قطر تهیه شوند که تحقیقات نشان می دهد مقاومت این مغزه ها انحراف معیار بیشتری نسبت به مغزه های با قطر بزرگتر دارند.برای ارزیابی مقاومت فشاری بتن پاشیده ضروری است که از چندین روش آزمایش استفاده شود, زیرا بعضی آزمایشها مانند مغزه گیری که قابلیت اعتماد بیشتری دارند, هزینه زیاد داشته و برخی دیگر مانند چکش بتن قابلیت اعتماد و در عین حال هزینه کمتری دارند. از طرفی بعضی از آزمایشها آسیب بیشتری به سازه وارد می کنند (مانند مغزه گیری) و بعضی دیگر غیر مخربند و سبب آسیب به سازه نمی شوند (مانند چکش بتن).با توجه به موارد ذکر شده در این مقاله سعی شده است که روابطی بین مقاومت آزمونه های معکبی استاندارد و مغزهای تهیه شده از بتن پاشیده و سایرآزمایشهای مخرب و غیر مخرب بدست آورده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  کبیر، محمدزمان، و رهبر، محمدرضا. (1383). رابطه بین نتایج آزمایشهای غیر مخرب و مغزه گیری با مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای استاندارد در بتن پاشیده (شاتکریت) به کار رفته در سازه های پانلی . دانشکده فنی دانشگاه تهران، 38(2 (پایپی 84))، 251-257. SID. https://sid.ir/paper/14017/fa

  Vancouver: کپی

  کبیر محمدزمان، رهبر محمدرضا. رابطه بین نتایج آزمایشهای غیر مخرب و مغزه گیری با مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای استاندارد در بتن پاشیده (شاتکریت) به کار رفته در سازه های پانلی . دانشکده فنی دانشگاه تهران[Internet]. 1383؛38(2 (پایپی 84)):251-257. Available from: https://sid.ir/paper/14017/fa

  IEEE: کپی

  محمدزمان کبیر، و محمدرضا رهبر، “رابطه بین نتایج آزمایشهای غیر مخرب و مغزه گیری با مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای استاندارد در بتن پاشیده (شاتکریت) به کار رفته در سازه های پانلی ،” دانشکده فنی دانشگاه تهران، vol. 38، no. 2 (پایپی 84)، pp. 251–257، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/14017/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی