مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

917

دانلود:

240

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از مدل زنجیره مارکوف خاکستری: مطالعه موردی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 132

چکیده

 هدف از این مقاله, ارائه یک مدل پیش بینی تقاضای انرژی برای بخش حمل و نقل در ایران است. مدل زنجیره مارکوف خاکستری برای پیش بینی تقاضای انرژی این بخش پیشنهاد شده است. نتایج پیش بینی با مدل گفته شده با نتایج پیش بینی با مدل خاکستری و مدل رگرسیون مقایسه شده است. همچنین تقاضای انرژی بخش حمل و نقل در ایران تا سال 1400 با استفاده از مدل زنجیره مارکوف خاکستری پیش بینی شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کاظمی، عالیه، مدرس، محمد، و مهرگان، محمدرضا. (1390). پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از مدل زنجیره مارکوف خاکستری: مطالعه موردی در ایران. مدیریت صنعتی، 3(7)، 117-132. SID. https://sid.ir/paper/140065/fa

  Vancouver: کپی

  کاظمی عالیه، مدرس محمد، مهرگان محمدرضا. پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از مدل زنجیره مارکوف خاکستری: مطالعه موردی در ایران. مدیریت صنعتی[Internet]. 1390؛3(7):117-132. Available from: https://sid.ir/paper/140065/fa

  IEEE: کپی

  عالیه کاظمی، محمد مدرس، و محمدرضا مهرگان، “پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از مدل زنجیره مارکوف خاکستری: مطالعه موردی در ایران،” مدیریت صنعتی، vol. 3، no. 7، pp. 117–132، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/140065/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی