مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

619

دانلود:

229

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آیا اعتقادات دینی جواز معرفتی دارند؟

صفحات

 صفحه شروع 247 | صفحه پایان 274

چکیده

 مقاله حاضر به معرفی مدلی می پردازد که پلیتینگا آن را برای نشان دادن برخورداری اعتقادات دینی از جواز معرفتی.ارائه داده است. مراد وی از جواز معرفتی.داشتن اعتقادات دینی این است که اعتقادات دینی محصول قوای ادراکی ای هستند که واجد چهار شرطند: درست کار می کنند, در محیطی که برای آن طراحی شده اند کار می کنند, هدف آنها وصول به غایت تولید باورهای صادق است و در وصول به غایت خود قرین توفیق بوده اند. پلیتینگا می گوید اگر اعتقادات دینی را صادق بدانیم, آنگاه, محتملتر آن است که معتقد شویم این اعتقادات جواز معرفتی.دارند, یعنی محصول قوای ادراکی ای هستند که شروط پیش گفته را واجدند و اگر این اعتقادات صادق باشند, آنگاه چنان که خدایش می خوانیم در واقع وجود دارد و قطعا قصد کرده است که ما او را بشناسیم.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نظرنژاد، نرگس. (1380). آیا اعتقادات دینی جواز معرفتی دارند؟ . علوم انسانی الزهرا، 11(40)، 247-274. SID. https://sid.ir/paper/13985/fa

  Vancouver: کپی

  نظرنژاد نرگس. آیا اعتقادات دینی جواز معرفتی دارند؟ . علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1380؛11(40):247-274. Available from: https://sid.ir/paper/13985/fa

  IEEE: کپی

  نرگس نظرنژاد، “آیا اعتقادات دینی جواز معرفتی دارند؟ ،” علوم انسانی الزهرا، vol. 11، no. 40، pp. 247–274، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13985/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی