مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

970

دانلود:

242

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل و نقد نظریه اتحاد نفوس انسانی با یکدیگر پس از مرگ از دیدگاه سه حکیم مسلمان (فارابی - ابن سینا- صدرالمتأهلین)

نویسندگان

ارشدریاحی علی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 این مسأله که نفوس کدام انسان هائی بعد از مرگ باقی اند و آن نفوس آیا تعین خود را از دست خواهند داد و به یک نفس کلّی تبدیل خواهند شد یا اینکه کثرت خود را حفظ خواهند کرد, مورد توجّه این سه حکیم مسلمان بوده است. در این مقاله که موضوع اصلی آن تحلیل و بررسی آراء این سه حکیم پیرامون این دو موضوع است, به مهم ترین کتب آنها مراجعه شده و پس از جمع آوری آراء آنها در زمینه دو موضوع مورد نظر و نقد و بررسی آنها این نتیجه به دست آمده است که فارابی نفوس برخی از انسان ها را فانی می داند و این خلاف ضرورت دین اسلام است, امّا دو حکیم دیگر نفوس تمام انسان ها را باقی می دانند. پس از نقد و بررسی سه دلیلی که ابن سینا برای اثبات بقاء تمام نفوس اقامه کرده است و اشکال های صدرا به آنها, در این مقاله ثابت شده است که هیچ کدام از اشکال های صدرا به ادله ابن سینا وارد نیست و بطلان دو دلیل از آن ادله به وسیله اشکال های جدیدی اثبات شده است. در مورد اتحاد و اتصال نفوس به یکدیگر بعد از مرگ و تشکیل نفس کلّی معلوم, شده است که به خلاف نظر برخی از محققین, فارابی قائل به نفس کلّی به طوری که نفوس تعیین و تعدد خود را از دست بدهند, نیست. در مورد اتحاد و اتصال نفوس انسانی با عقل فعال از نظر ملاصدرا, در این مقاله با روشی جدید و ابتکاری پس از تحلیل و بررسی آراء او درباره تعقل, این نتیجه به دست آمده است که صدرا نیز نفس کلّی را قبول ندارد و کلیّه اشکال هایی که در ابتداء به نظریه اتصال نفوس با عقل فعال بعد از مرگ به نظر می رسند, با دقت و تحلیل در آراء او قابل پاسخ و دفع اند.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ارشدریاحی، علی. (1381). تحلیل و نقد نظریه اتحاد نفوس انسانی با یکدیگر پس از مرگ از دیدگاه سه حکیم مسلمان (فارابی - ابن سینا- صدرالمتأهلین). علوم انسانی الزهرا، 12(41)، 1-16. SID. https://sid.ir/paper/13932/fa

  Vancouver: کپی

  ارشدریاحی علی. تحلیل و نقد نظریه اتحاد نفوس انسانی با یکدیگر پس از مرگ از دیدگاه سه حکیم مسلمان (فارابی - ابن سینا- صدرالمتأهلین). علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1381؛12(41):1-16. Available from: https://sid.ir/paper/13932/fa

  IEEE: کپی

  علی ارشدریاحی، “تحلیل و نقد نظریه اتحاد نفوس انسانی با یکدیگر پس از مرگ از دیدگاه سه حکیم مسلمان (فارابی - ابن سینا- صدرالمتأهلین)،” علوم انسانی الزهرا، vol. 12، no. 41، pp. 1–16، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13932/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی