مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,188

دانلود:

445

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فروپاشی ساختاری قدرت غزنویان

نویسندگان

پرگاری صالح

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 66

چکیده

 سلطان محمود غزنوی توانست با کسب پیروزی های افتخار آمیز نظامی و برخورداری از غنائم سرشار مناطق مفتوحه, حکومت نظامی خود کامه غزنویان را به اوج برساند. نبود برنامه ای دقیق در امر جانشینی سلطان محمود, نخستین شکاف را در ساخت قدرت غزنویان پدید آورد. سلطان مسعود, جانشین او, به علّت اتخاذ سیاست مخاصمه آمیز با نخبگان قدرتمند زمان پدرش و همچنین اتخاذ تصمیمات نابخردانه که با خوی و رفتار زرتشتی نیز همراه گشته بود, موجبات فروشی در ساخت قدرت غزنویان را فراهم آورد. این مقاله به روش پژوهش اسنادی انجام گرفته است.  

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پرگاری، صالح. (1382). فروپاشی ساختاری قدرت غزنویان . علوم انسانی الزهرا، 13(46-47)، 43-66. SID. https://sid.ir/paper/13929/fa

  Vancouver: کپی

  پرگاری صالح. فروپاشی ساختاری قدرت غزنویان . علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1382؛13(46-47):43-66. Available from: https://sid.ir/paper/13929/fa

  IEEE: کپی

  صالح پرگاری، “فروپاشی ساختاری قدرت غزنویان ،” علوم انسانی الزهرا، vol. 13، no. 46-47، pp. 43–66، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13929/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی