مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله بیوتکنولوژی ایران | سال:1389 | دوره:9 | شماره:1 | صفحه شروع:63 | صفحه پایان:68

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

337

دانلود:

52

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین هویت سویه های ایرانی پاروویروس سگ سانان در نمونه های مدفوع با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 68

چکیده

 علیرغم گستردگی شیوع بیماری سگ سانان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank"> پاروویروس سگ سانان (CPV) در جمعیت سگ های ایران, تشخیص مولکولی سویه های CPV و تحقیق بر روی تغییرات ژنتیکی آن تلاشی جدید می باشد. در این مطالعه 50 نمونه از سگ های مشکوک به عفونت با نشانه های بالینی اسهال و استفراغ و 25 نمونه از سگ های مشکوک به عفونت با نشانه های عمومی مانند افسردگی و بی اشتهایی از سگ های ارجاع داده شده به درمانگاه دامپزشکی دانشگاه شیراز, شیراز, ایران جمع آوری شد.DNA  ویروس از مدفوع استخراج شد. تشخیص تفریقی سویه ویروس به وسیله سنجش PCR با استفاده از سه جفت پرایمر اختصاصی P2,Pab  و Pb انجام شد. جفت پرایمر Pab سویه های جدید CPV-2a و CPV-2b را شناسایی می کنند. جفت پرایمرهای P2 و Pb به ترتیب سویه های CPV-2 و CPV-2b را شناسایی می کنند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 44 سگ با نشانه های بالینی اسهال و استفراغ دارای CPV-2 بودند. 39 سگ 89)%) دارای CPV-2b و 5 سگ (11%) دارای CPV-2a بودند. بنابراین CPV-2b به عنوان سویه ویروسی غالب شناسایی شد. تمام سگ های بدون نشانه بالینی اسهال و استفراغ دارای CPV نبودند. ارتباط بین نژاد, سن و جنس با نتایج PCR معنی دار نبود (P>0.05). در این مطالعه برای نخستین بار در کشور سویه CPV-2 شناسایی شد و حضور سویه های آنتی ژنی CPV-2a و CPV-2b موردتایید قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID