مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,729

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه تولید کالوس و جنین زایی در گل مغربی (.Oenothera biennis L)

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 36

چکیده

گل مغربی گیاهی گل زینتی و وحشی است که بذر آن حاوی روغن ارزشمند است. ریزش زیاد بذر, گل غیر انتهایی بودن و غیر یکنواختی در جوانه زنی بذر از موانع اصلی در مسیر اهلی کردن آن تلقی می شوند. در کنار تحقیقات بهزراعی, برنامه های بهنژادی نیز می تواند در جهت رفع مشکلات ذکر شده مفید باشد. از آنجایی که تکنیک های اصلاح نژاد سنتی زمانبر است, استفاده از روش های همچون کشت بافت و جنین زایی سوماتیکی به برنامه اصلاحی سرعت می بخشد. در مطالعه حاضر تشکیل کالوس با موفقیت در محیط موراشیگ اسکوک انجام شد, اما هیچ گونه جنین زایی در حضور و یا عدم حضور هورمون های گیاهی همچون توفوردی مشاهده نشد. در مقابل جنین زایی در محیط کشت B5 و در حضور توفوردی انجام گرفت. بخش های مختلف گیاه کالوس زایی خوبی داشته و در میان نمونه های استفاده شده هیپوکوتیل بیشترین توانمندی را نشان داد. در محیط کشت  B5آزمایشی در قالب کاملا تصادفی با غلظت های مختلف توفوردی (0, 2.26, 4.52 و 9.04 میکرومول) طراحی و اجرا شد. جهت جنین زایی, نمونه های هیپوکوتیل (بطول یک سانتیمتر) در فاز القا محیط کشت مایع B5 کشت شد. سه هفته پس از کشت, اندام های القا شده در محیط کشت رئالیزاسیون زیر کشت شده و چهار هفته پس از کشت تعداد جنین ها شمارش شد. نتایج نشان داد که تغییر در غلظت هورمونی در تعداد جنین های سوماتیکی تشکیل شده تفاوت معنی داری ایجاد کرد. در محیط های فاقد هورمون هیچ گونه نمو جنینی مشاهده نشد. بالاترین میزان جنین های کروی, قلبی, اژدری, کوتیلدونی و کل جنین های تشکیل شده, در محیط کشت حاوی  9.4میکرومول توفوردی مشاهده شد. مطالعات هیستولوژِیکی جنین ها پس از مرحله رئالیزاسیون و مشاهده که سلول ها حاوی هسته درشت و نشاسته زیاد تشکیل جنین را تایید کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قاسم نژاد، عظیم، موسوی زاده، سیدجواد، و مشایخی، کامبیز. (1389). مطالعه تولید کالوس و جنین زایی در گل مغربی (.Oenothera biennis L). مجله بیوتکنولوژی ایران، 9(1)، 31-36. SID. https://sid.ir/paper/139274/fa

  Vancouver: کپی

  قاسم نژاد عظیم، موسوی زاده سیدجواد، مشایخی کامبیز. مطالعه تولید کالوس و جنین زایی در گل مغربی (.Oenothera biennis L). مجله بیوتکنولوژی ایران[Internet]. 1389؛9(1):31-36. Available from: https://sid.ir/paper/139274/fa

  IEEE: کپی

  عظیم قاسم نژاد، سیدجواد موسوی زاده، و کامبیز مشایخی، “مطالعه تولید کالوس و جنین زایی در گل مغربی (.Oenothera biennis L)،” مجله بیوتکنولوژی ایران، vol. 9، no. 1، pp. 31–36، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/139274/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.