مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله بیوتکنولوژی ایران
سال:1390 | دوره:9 | شماره:2
صفحه شروع:120 | صفحه پایان:125

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,088

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تنوع ملکولی DNA میتوکندریایی در اقوام آذری ایرانی در قیاس با سایر آذری های آسیا

صفحات

 صفحه شروع 120 | صفحه پایان 125

چکیده

 جهت بررسی تنوع ملکولی mtDNA در جمعیت آذری های ایران, 133 نمونه فرد آذری که در نقاط مختلف منطقه آذربایجان (ایران) ساکن بودند انتخاب گردیدند. خون این افراد برای تخلیص mtDNA جمع آوری گردید و mtDNA تخلیص شده با استفاده از روش PCR-RFLP مورد مطالعه قرار گرفت. 14 هاپلوگروپ مورد شناسائی قرار گرفت که 82% آنها از هاپلوگروپ های اختصاصی اروپائی بودند. هاپلوگروپ H شایع ترین هاپلوگروپ بود و 79 هاپلوتیپ نیز مشخص شدند. در این مطالعه جمعیت آذری های ایران یک جمعیت نامتجانس مشاهده گردیدند که تمامی هاپلوگروپ های آسیائی, اروپائی و آفریقائی در آنها مشاهده گردید. مقایسه هاپلوگروپ های مطالعه حاضر با جمعیت های دیگر نشان دهنده تشابه بسیار جمعیت آذری ایران با سایر جمعیت های ایرانی بود اما با سایر جمعیت های آسیائی که به زبان آذری تکلم می کنند متفاوت بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.