Start: 2/5/2023 2:05:47 PMEnd: 2/5/2023 2:05:48 PM >> 615

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

230

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تولید و تخلیص پروتئاز از یک باسیلوس قلیایی گونه 2-5 جداسازی شده از خاک

صفحات

 صفحه شروع 110 | صفحه پایان 113

چکیده

 این تحقیق با هدف جداسازی و مشخصه دار کردن سویه جدید باسیلوس از خاک قلیایی انجام و پروتئاز قلیایی و آمیلاز به صورت خارج سلولی, در محدوده 8pH و 11 و دمای 20 تا 50C تولید شد. همچنین اثر منابع کربن و نیتروژن مختلف در تولید, مورد بررسی قرار گرفت. راندمان و شدت تخلیص به ترتیب %24 و 50 برابر محاسبه شد. وزن مولکولی آنزیم تصفیه شده توسط SDS-PAGE برابر 24.7kDa به دست آمد. پروتئاز قلیایی تولید شده از باسیلوس گونه 2-5 بیشترین فعالیت کازئین کافتی را (بدون هیچ فعالیت ژلاتین کافتی) در pH بالای 10 نشان داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.