مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

847

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آنالیز توالی ژن M2 سوش واکسینال ویروس آنفلوانزی مرغی (A/ chicken/ Iran/ 101/ 1998 (H9N2

صفحات

 صفحه شروع 235 | صفحه پایان 238

چکیده

 در این تحقیق ژنوم کامل M2 سوش واکسینال ویروس آنفلوانزای مرغی جدا گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا توتال RNA از سلولهای آلوده به ویروس آنفلوانزای مرغی جدا گردید و سپس به وسیله تکنیک مولکولی RT-PCR در دو مرحله از پرایمرهای Random Hexamer جهت ساخت cDNA و از پرایمرهای اختصاصی ناحیه مورد نظر جهت تکثیر ژنوم کامل ژن M2 استفاده گردید. قطعه مورد نظر بطول حدود 294-bp به کمک تکنیک مولکولی PCR تکثیر و سپس تعیین توالی گردید. مقایسه توالی این ژن با توالی های ثبت شده از این ژن در بانک جهانی اطلاعات ژنی نشان داد که این ژن در بین تمام ایزوله های از زیر تایپهای H9 و H5 از ویروس آنفلوانزای مرغی تشابه بسیار بالایی (92% تا 100%) دارد و قسمت خارج غشایی این پروتئین که در تحریک سیستم ایمنی نقش دارد در زیر تایپهای H5 و H9 از ویروس آنفلوانزای A در میزبانهای مختلف تشابه 97% تا 100% دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابراهیمی، سیدمحمود، آقایی پور، خسرو، و نیلی احمدآبادی، حسن. (1387). آنالیز توالی ژن M2 سوش واکسینال ویروس آنفلوانزی مرغی (A/ chicken/ Iran/ 101/ 1998 (H9N2. مجله بیوتکنولوژی ایران، 6(4)، 235-238. SID. https://sid.ir/paper/139212/fa

  Vancouver: کپی

  ابراهیمی سیدمحمود، آقایی پور خسرو، نیلی احمدآبادی حسن. آنالیز توالی ژن M2 سوش واکسینال ویروس آنفلوانزی مرغی (A/ chicken/ Iran/ 101/ 1998 (H9N2. مجله بیوتکنولوژی ایران[Internet]. 1387؛6(4):235-238. Available from: https://sid.ir/paper/139212/fa

  IEEE: کپی

  سیدمحمود ابراهیمی، خسرو آقایی پور، و حسن نیلی احمدآبادی، “آنالیز توالی ژن M2 سوش واکسینال ویروس آنفلوانزی مرغی (A/ chicken/ Iran/ 101/ 1998 (H9N2،” مجله بیوتکنولوژی ایران، vol. 6، no. 4، pp. 235–238، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/139212/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی