مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,803

دانلود:

518

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چگونگی جدایی گزینی سکونتی در شهر تهران

نویسندگان

اعظم آزاده منصوره

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 50

چکیده

 در این مقاله چگونگی جدایی گزینی سکونتی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. با آنکه جدایی گروههای مختلف اجتماعی در شهرهای بزرگ فرض پذیرفته ای است, ولی تاکنون چند و چون این فرض از طریق روشهای علمی و شاخص سازی مناسب مورد مطالعه قرار نگرفته است. در سالهای اخیر این جدایی از دو منظر مورد بحث قرار گرفته است. یکی از آنها به تفکیک و تمایز فزاینده در شهرها باور دارد و دیگری قطبی شدن, دوگانگی و یا قطعه ای شدن فضای اجتماعی شهرها را مدنظر قرار داده است. در این مقاله با توجه به پیامدهای گوناگون جدایی گزینی سکونتی در شهرها, با استفاده از اطلاعات ثانویه, فرض جدایی فضایی - مکانی گروههای مختلف اقتصادی - اجتماعی با استفاده از شاخص های آماری گوناگون مورد آزمون قرار گرفته است و در نهایت تفکیک پایگاههای مختلف اجتماعی و ابعاد آن برحسب مناطق مورد تأیید قرار می گیرد.  

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اعظم آزاده، منصوره. (1382). چگونگی جدایی گزینی سکونتی در شهر تهران. علوم انسانی الزهرا، 13-12(44-45)، 25-50. SID. https://sid.ir/paper/13903/fa

  Vancouver: کپی

  اعظم آزاده منصوره. چگونگی جدایی گزینی سکونتی در شهر تهران. علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1382؛13-12(44-45):25-50. Available from: https://sid.ir/paper/13903/fa

  IEEE: کپی

  منصوره اعظم آزاده، “چگونگی جدایی گزینی سکونتی در شهر تهران،” علوم انسانی الزهرا، vol. 13-12، no. 44-45، pp. 25–50، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13903/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی