مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

9,282

دانلود:

3,765

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه معلمان در سطوح تصمیم گیری برنامه ریزی درسی

نویسندگان

گویا زهرا | ایزدی صمد

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 174

چکیده

مشارکت معلمان در فرآیند برنامه ریزی درسی و تصمیمات مرتبط بدان, از زمان تخصصی شدن قلمرو برنامه ریزی درسی, مطرح بوده است, ولی دامنه مشارکت آنان در نظام های برنامه ریزی متفاوت و متنوع است. نظریه پردازی در حوزه برنامه ریزی درسی و تعیین سهم عوامل و عناصر گوناگون در تصمیم گیری, از یک طرف نیازمند آشنایی با فرایند تصمیم گیری است و از طرف دیگر مستلزم اعتنقاد و باور به مشارکت است.باور به مشارکت معلمان تا آنجا پیش می رود که موفقیت و شکست بهترین و یا ضعیف ترین برنامه درسی طراحی شده را در گرو کیفیت طراحی و اجرا از جانب معلم می داند. مقاله حاضر با نقد و بررسی الگوهای تصمیم گیری برنامه ریزی درسی, به معرفی یک الگوی جدید می پردازد که در سطح مدرسه- کلاس درس, نقش مشارکتی معلمان در طراحی و تدوین و اجرای برنامه درسی یک نقش محوری است و به ارتقاء قدرت تصمیم گیری و انتخاب گری, احساس تعلق به برنامه درسی و افزایش مسئولیت پذیری آنها منتهی می شود.  

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

گویا، زهرا، و ایزدی، صمد. (1381). جایگاه معلمان در سطوح تصمیم گیری برنامه ریزی درسی . علوم انسانی الزهرا، 12(42)، 147-174. SID. https://sid.ir/paper/13887/fa

Vancouver: کپی

گویا زهرا، ایزدی صمد. جایگاه معلمان در سطوح تصمیم گیری برنامه ریزی درسی . علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1381؛12(42):147-174. Available from: https://sid.ir/paper/13887/fa

IEEE: کپی

زهرا گویا، و صمد ایزدی، “جایگاه معلمان در سطوح تصمیم گیری برنامه ریزی درسی ،” علوم انسانی الزهرا، vol. 12، no. 42، pp. 147–174، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13887/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی