مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

892

دانلود:

258

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جهان اسلام و نحوه توزیع سرزمین ها و جمعیت اسلامی "تحلیل آماری، جغرافیایی و اجتماعی سیاسی در قالب نواحی اسلامی"

صفحات

 صفحه شروع 162 | صفحه پایان 183

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  در محافل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهان همواره به عظمت جهان اسلام و کشورهای اسلامی تأکید می شود، زیرا این بعد عظیم اجتماعی و اقتصادی که حدود 22 درصد جمعیت دنیا و 25 درصد کشورهای جهان را در 19 درصد خشکی های کره زمین تشکیل می دهد، در صحنه های جهانی نقش عمده و پایگاه بسیار مستحکمی را دارا می باشد. مسلما مطالعه، تحلیل موقعیت های اجتماعی، ایدئولوژی و اقتصادی این جامعه و سیمای آینده آن از نظر ما بسیار حائز اهمیت است.از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این کشور را به عنوان یکی از مهمترین نقاط عظمت جهان اسلام در قرن 20 مطرح کرده است. از این رو روابط چند جانبه و متقابل جمهوری اسلامی ایران با سایر سرزمین ها و ملل اسلامی یکی از سیاست های مهم آن به شمار می رود. بنابراین برای آشنایی با سرزمین ها، کشورها به ویژه جمعیت اسلامی و نحوه ضروری به نظر می رسد در این مقاله سعی شده است این مطالب به طور بسیار فشرده و مختصر در قالب 8 ناحیه و 49 کشور اسلامی و سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  مستوفی الممالکی، رضا. (1381). جهان اسلام و نحوه توزیع سرزمین ها و جمعیت اسلامی "تحلیل آماری, جغرافیایی و اجتماعی سیاسی در قالب نواحی اسلامی". علوم انسانی الزهرا، 12(43)، 162-183. SID. https://sid.ir/paper/13879/fa

  Vancouver: کپی

  مستوفی الممالکی رضا. جهان اسلام و نحوه توزیع سرزمین ها و جمعیت اسلامی "تحلیل آماری, جغرافیایی و اجتماعی سیاسی در قالب نواحی اسلامی". علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1381؛12(43):162-183. Available from: https://sid.ir/paper/13879/fa

  IEEE: کپی

  رضا مستوفی الممالکی، “جهان اسلام و نحوه توزیع سرزمین ها و جمعیت اسلامی "تحلیل آماری, جغرافیایی و اجتماعی سیاسی در قالب نواحی اسلامی"،” علوم انسانی الزهرا، vol. 12، no. 43، pp. 162–183، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13879/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی