مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

6,102

دانلود:

0

استناد:

16

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتوی

نویسندگان

آذر عادل

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 18

کلیدواژه

تحلیل محتوای (Content Analysis)Q4
آنتروپی شانون (Entropy shannon)Q4
تئوری سیستم (systems theory)Q4
رمز گذاری (coding).Q4

چکیده

 تحلیل محتوی فنی است که در جستجوی دریافت جنبه های ادراکی و احساس پیامها و و یا ادراکات ضمنی قابل استخراج از بیانات است. بر اساس این فن تلاش می شود که از متن یک پیام اطلاعات لازم جهت تحلیل و بررسی فرضیات پژوهشی اخذ گردد. در این مقاله ضمن بیان سیر تاریخی تحلیل محتوی و تعاریف متعدد, تلاش شده است روش های کمی کردن متن پیام و اطلاعات حاصل از آن ذکر شود. نویسنده در این مقاله در تلاش است که روش آنتروپی شانون را که برگرفته از تئوری اطلاعات می باشد, به حوزه تحلیل داده ها در تحلیل محتوی توسعه دهد. اگر مراحل فن تحلیل محتوی را ؛ 1) آماده سازی و سازماندهی پیام 2) بررسی مواد پیام 3) پردازش داده ها بدانیم, روش جدید ارائه شده در این مقاله (آنتروپی شانون) در حوزه مرحله 3 قرار خواهد گرفت. روش های پردازش داده ها در تحلیل محتوی عمدتا به صورت غیر جبرانی و بر اساس فراوانی هر مقوله بنا شده است. این روش ها دارای معضلات ریاضی و تئوری هستند که کاربرد آنها را محدود می سازد و عمدتا نوع اطلاعات حاصل از آنها از اعتبار لازم برخوردار نیست. در حالی که میتوان برای رفع این نقیصه از مدل های جبرانی استفاده کرد, که کمتر (شاید بتوان گفت اصلا) در حوزه تحلیل داده ها در تحلیل محتوی مورد توجّه قرار نگرفته اند. در این مقاله تلاش شده است یکی از روشهای اصلی مهندسی سیستم ها در حوزه تحلیل محتوی مطرح شود و بدین وسیله رویکردی نوین به فن تحلیل محتوی بسط و توسعه یابد. بخش اصلی مقاله به بیان الگوریتم روش آنتروپی شانون در تحلیل محتوی, ذکر مثال برای تشریح بیشتر روش و در نهایت اجرای عملی (مطالعه موردی) روش جدید و مقایسه آن با روش جاری تحلیل داده ها اختصاص یافته است. سپس اعتبار نتایج روش جدید در مقایسه با روش جاری پردازش داده ها از دو دیدگاه ریاضی و سازه های مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است.  

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آذر، عادل. (1380). بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتوی. علوم انسانی الزهرا، 11(37-38)، 1-18. SID. https://sid.ir/paper/13863/fa

  Vancouver: کپی

  آذر عادل. بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتوی. علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1380؛11(37-38):1-18. Available from: https://sid.ir/paper/13863/fa

  IEEE: کپی

  عادل آذر، “بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتوی،” علوم انسانی الزهرا، vol. 11، no. 37-38، pp. 1–18، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13863/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )