مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,014

دانلود:

0

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه تورم و بازده سهام: تحلیل نظری و مروری بر ادبیات

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 158

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  هدف مقاله حاضر ارائه تحلیلی نظری بر تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط بین تورم و بازده سهام در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. در ادبیات مربوط به رابطه تورم و بازده سهام دیدگاه های کاملاً متفاوتی وجود دارد. بدین معنی که گروهی از رابطه مثبت و برخی از رابطه منفی بین تورم و بازده سهام حمایت کرده اند در حالی که بعضی ها نتیجه گیری نموده اند که هیچ گونه رابطه معنی داری بین دو متغیر فوق وجود ندارد. مقاله حاضر تحقیقات انجام شده در این زمینه را که از دهه 1950 شروع شده است به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این تحقیقات را می توان به دو گروه عمده تقسیم بندی نمود. گروه اوّل شامل مطالعاتی می شود که ارتباط دو متغیر فوق را بدون توجّه به متغیرهای دیگر به صورت دو به دو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. در عوض گروه دوّم برای بررسی ارتباط تورم و بازده سهام، به نقش متغیر سومی که فعالیت واقعی اقتصاد کلان کشورها را اندازه گیری می کند نیز توجّه نموده است. در حقیقت این گروه رابطه تورم و بازده سهام را بر مبنای رابطه تورم با فعالیت واقعی اقتصاد نظیر رشد تولیدات صنعتی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری از یک طرف و رابطه فعالیت های واقعی اقتصاد و بازده سهام از طرف دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. این تحلیل که به اثر زنجیره ای نیز معروف است در سال های اخیر توسط محققین مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده در مورد رابطه تورم و بازده های سهام که بر مبنای هر دو نوع اطلاعات سری زمانی و مقطعی استوار است، نشان می دهد که هنوز نتایج مربوط به رابطه بین متغیرهای فوق با ابهام مواجه است. شاید ابهام موجود به خاطر عدم استفاده از فرمول های استاندارد و یکنواخت برای محاسبه نرم تورم و یا به خاطر وجود انواع مختلف بازار از نظر کارا یا ناکارا بودن و دوره های زمانی مختلف و شرایط اقتصادی گوناگون باشد.  

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جعفری صمیمی، احمد، و یحیی زاده فر، محمود. (1380). بررسی رابطه تورم و بازده سهام: تحلیل نظری و مروری بر ادبیات . علوم انسانی الزهرا، 11(37-38)، 115-158. SID. https://sid.ir/paper/13862/fa

  Vancouver: کپی

  جعفری صمیمی احمد، یحیی زاده فر محمود. بررسی رابطه تورم و بازده سهام: تحلیل نظری و مروری بر ادبیات . علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1380؛11(37-38):115-158. Available from: https://sid.ir/paper/13862/fa

  IEEE: کپی

  احمد جعفری صمیمی، و محمود یحیی زاده فر، “بررسی رابطه تورم و بازده سهام: تحلیل نظری و مروری بر ادبیات ،” علوم انسانی الزهرا، vol. 11، no. 37-38، pp. 115–158، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13862/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )