مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سوخت و احتراق | سال:1391 | دوره:5 | شماره:2 | صفحه شروع:47 | صفحه پایان:57

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنتز نانوکاتالیست NiMo/F-Al2O3 به روش تلقیح و اصلاح شده با فلوئور جهت استفاده در گوگردزدایی از سوخت های هیدروکربنی

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 57

چکیده

 در این تحقیق, نانوکاتالیست NiMo/F-Al2O3 به روش تلقیح و با غلظت های متفاوت فلوئور برای حذف تیوفن از سوخت های هیدروکربنی سنتز شد. خواص فیزیکی - شیمیایی نانوکاتالیست های سنتزی توسط روش های آنالیز دستگاهی XRD, FESEM, BET و FTIR مورد بررسی قرار گرفت. نانوکاتالیست حاوی مقدار بهینه فلوئور (1 درصد وزنی) خواص ساختاری و سطحی مطلوب تری نسبت به نانوکاتالیست بدون فلوئور از خود نشان داد. افزایش فلوئور باعث افزایش سطح ویژه نانوکاتالیست و کاهش اندازه ذرات نانوکاتالیست شد. ارزیابی عملکرد نانوکاتالیست های سنتزی نشان دهنده قابلیت کاهش تیوفن از سوخت های هیدروکربنی به کمتر از 100ppm است. این امر به دلیل سطح مخصوص و خواص منحصر به فرد ساختاری این نانوکاتالیست است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID