مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

883

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آسیب شناسی نظری و روشی مطالعات تقسیم کار خانگی: به سوی یک رویکرد روش شناختی

صفحات

 صفحه شروع 159 | صفحه پایان 192

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  نوع آرایش کار در خانواده دوگانه شغلی و تبیین نابرابری تفکیک نقش زن و شوهر موضوعی است که قصد بررسی آن را داریم. ولی بنا به اهمیت بررسی و شناسایی منابع تورش و عوامل مؤثر در تقلیل اعتبار تحقیقات مربوطه، در این مقاله ابتدا به آسیب شناسی پژوهش های مرتبط با تقسیم کار خانگی پرداخته شده است، سپس با استعانت از طبقه بندی رئالیسم روش شناختی و رویکرد قیاسی- استقرایی ویژگی های یک رویکرد روشی معتبر و پالوده - که هدف این تحقیق است - بررسی شده است و اعتبار رویکرد مورد انتظار بر حسب توصیه های جدید روش شناختی تعیین شده است.  

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

جمیلی کهنه شهری، فاطمه. (1380). آسیب شناسی نظری و روشی مطالعات تقسیم کار خانگی: به سوی یک رویکرد روش شناختی . علوم انسانی الزهرا، 11(37-38)، 159-192. SID. https://sid.ir/paper/13860/fa

Vancouver: کپی

جمیلی کهنه شهری فاطمه. آسیب شناسی نظری و روشی مطالعات تقسیم کار خانگی: به سوی یک رویکرد روش شناختی . علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1380؛11(37-38):159-192. Available from: https://sid.ir/paper/13860/fa

IEEE: کپی

فاطمه جمیلی کهنه شهری، “آسیب شناسی نظری و روشی مطالعات تقسیم کار خانگی: به سوی یک رویکرد روش شناختی ،” علوم انسانی الزهرا، vol. 11، no. 37-38، pp. 159–192، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13860/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری
    فایل موجود نیست.