مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

723

دانلود:

318

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توسعه یک زیر مدل خود اشتعالی برای پیش بینی کوبش در موتور اشتعال جرقه ای

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 90

چکیده

 در مقاله حاضر یک مدل نیمه تجربی به منظور کنترل فاز احتراق برای جلوگیری از وقوع کوبش در موتور پرخوران اشتعال جرقه ای با سوخت ایزواکتان بهینه شده و ارایه شده است. مدل کوبش ارایه شده بر مبنای مدل انتگرالی کوبش بوده و با یک مدل شبه ابعادی برای شبیه سازی و پیش بینی چرخه قدرت در موتور اشتعال جرقه ای ترکیب شده است. مدل نیمه تجربی کوبش با استفاده از نتایج آزمایشگاهی بهینه و صحه گذاری شده است. با استفاده از این مدل می توان راهبرد کنترل زمان شروع احتراق در موتور اشتعال جرقه ای را برای دستیابی به بیشینه گشتاور خروجی بهبود بخشید. نتایج نشان می دهند که مدل کوبش مذکور قادر است زاویه لنگ وقوع کوبش (خود اشتعالی) را با اختلاف حداکثر 2oCA پیش بینی کند. با استفاده از این مدل نه تنها با تغییر متغیرهای عملکردی و طراحی امکان پیش بینی زاویه وقوع کوبش و شرایط مرزی آن میسر است بلکه میزان تاثیر هر متغیر بر شدت کوبش نیز قابل مشاهده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

کاکایی، امیرحسن، و نصرآبادی، مسعود. (1389). توسعه یک زیر مدل خود اشتعالی برای پیش بینی کوبش در موتور اشتعال جرقه ای. سوخت و احتراق، 3(2)، 75-90. SID. https://sid.ir/paper/138471/fa

Vancouver: کپی

کاکایی امیرحسن، نصرآبادی مسعود. توسعه یک زیر مدل خود اشتعالی برای پیش بینی کوبش در موتور اشتعال جرقه ای. سوخت و احتراق[Internet]. 1389؛3(2):75-90. Available from: https://sid.ir/paper/138471/fa

IEEE: کپی

امیرحسن کاکایی، و مسعود نصرآبادی، “توسعه یک زیر مدل خود اشتعالی برای پیش بینی کوبش در موتور اشتعال جرقه ای،” سوخت و احتراق، vol. 3، no. 2، pp. 75–90، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/138471/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی