مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

202

دانلود:

46

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی عددی متغیرهای موثر بر پایداری احتراق مخلوط استوکیومتریک پیش اختلاط متان-هوا در یک محفظه احتراق میکرو

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 45

چکیده

 در مطالعه حاضر مدلسازی عددی احتراق جریان کاملا آرام, استوکیومتریک پیش اختلاط متان-هوا در یک محفظه احتراق دو بعدی در ابعاد میکرو بررسی شده است. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی وقوع, پدیده شناسی و متغیرهای موثر از قبیل پایداری شعله بر نحوه احتراق در تجهیزات MEMS جهت تولید انرژی یا نیروی پیشران در ابعاد کوچک جهت کاربردهای هوافضایی برای اکتشافات فضایی است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهند که پایداری شعله در داخل یک محفظه احتراق میکرو به مقدار زیادی به مقادیر ضخامت دیواره محفظه احتراق و ضریب رسانایی گرمایی دیواره, عرض (ارتفاع) محفظه احتراق, ضریب انتقال گرمای جابه جایی بین دیواره بیرونی محفظه احتراق و محیط اطراف و سرعت ورودی مواد واکنش دهنده پیش مخلوط وابسته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی