مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سوخت و احتراق | سال:1389 | دوره:3 | شماره:2 | صفحه شروع:91 | صفحه پایان:103

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

288

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ساز و کار کاهش آلاینده های دوده و NO در موتورهای دیزل پاشش مستقیم با استفاده از راهکار پاشش دو مرحله ای سوخت

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 103

چکیده

 هدف مقاله بررسی نحوه کاهش آلاینده های دوده و NO در پاشش دو مرحله ای سوخت در موتورهای دیزل پاشش مستقیم است. در این پژوهش پاشش دو مرحله ای بهینه سوخت به عنوان یک روش مفید و موثر برای کاهش همزمان آلاینده های دوده و NO معرفی شده است. تحقیقات بر روی یک موتور دیزل پاشش مستقیم ساخت شرکت موتورسازان تبریز انجام گرفت. برای ارزیابی مزایای به کارگیری راهکار پاشش دو مرحله ای و بررسی ساز و کار احتراق, از کد سه بعدی KIVA-3V استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که راهکار پاشش دو مرحله ای با فاصله زمانی مناسب بین مراحل پاشش می تواند در کاهش همزمان آلاینده های مذکور موثر باشد. همچنین بر پایه نتایج حاصل از شبیه سازی, ساز و کار کاهش آلاینده NO همانند پاشش یک مرحله ای با به تاخیر انداختن زمان پاشش است. کاهش دوده نیز به این علت است که در پاشش دومرحله ای به دلیل توقف بین دو مرحله پاشش, ناحیه غنی از سوخت در نوک اسپری که عامل تولید دوده است, حذف می شود. نتایج به دست آمده از تحقیق برای موتور مورد نظر نشان داد که با استفاده از راهکار پاشش دو مرحله ای مقدار دوده و NO در گازهای خروجی به ترتیب 33 و 11 درصد کاهش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID