مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,123

دانلود:

478

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

«تزریق» نوعی نقیضه هنجارستیز طنزآمیز در ادبیات فارسی

نویسندگان

شفیعیون سعید

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 56

چکیده

 ایضاح و ابهام هنری در ادبیات همیشه محل منازعه بوده است تا آنجا که گاه امتیاز اصلی یک اثر تنها به دیریابی معنی آن وابسته بوده است. البته ارزش این تلاش تا حد زیادی به صداقت هنری باز می گردد. از این رو برخی از شعرا و نویسندگان عمده همتشان را بر سر این کار گماشته و سخن خود را به مخاطره افکنده اند. برخلاف تصور رایج, سابقه این سبک سخن در ادبیات فارسی بسیار بیشتر از مکاتب ادبی غربی ای چون دادائیسم و سوررئالیسم است و قدمای ما خاصه آنان که در وادی عرفان قلم می زدند و یا آنها که با مضمون و صور خیال پنجه نرم می کردند سخنشان اغلب خصلت معنی گریزانه داشته است تا بدانجا که برخی از عرفا شاید در طعن این سخت کوشی های گاه مذبوحانه, نقیضه ای با نام تزریق برساختند تا با آن, شیوه مذکور را به نقد کشند. مقاله حاضر تمام تلاش خود را در تبیین تاریخی و تحلیلی این نوع ادبی به کار داشته تا اهمیتش را فراتر از تفنن و در حد یک اصطلاح فراگیر در نقد و انواع ادبی خاطرنشان سازد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شفیعیون، سعید. (1388). «تزریق» نوعی نقیضه هنجارستیز طنزآمیز در ادبیات فارسی. ادب پژوهی، 3(10)، 27-56. SID. https://sid.ir/paper/137830/fa

Vancouver: کپی

شفیعیون سعید. «تزریق» نوعی نقیضه هنجارستیز طنزآمیز در ادبیات فارسی. ادب پژوهی[Internet]. 1388؛3(10):27-56. Available from: https://sid.ir/paper/137830/fa

IEEE: کپی

سعید شفیعیون، “«تزریق» نوعی نقیضه هنجارستیز طنزآمیز در ادبیات فارسی،” ادب پژوهی، vol. 3، no. 10، pp. 27–56، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/137830/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی