Start: 2/7/2023 2:44:11 PMEnd: 2/7/2023 2:44:12 PM >> 843

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,216

دانلود:

640

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه

نویسندگان

جبری سوسن | کهریزی خلیل

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 169

چکیده

 به نظر اغلب پژوهشگران, داستان آرش در شاهنامه ابومنصوری و دیگر خداینامه ها نبوده است, اما گروهی بر این باورند که این داستان در منابع شاهنامه وجود داشته, اما فردوسی آن را حذف کرده است. یافته ها نشان می دهند که ادعای وجود داستان آرش در شاهنامه ابومنصوری قطعیت ندارد. در متون پهلوی موجود نیز, جز یک اشاره چیزی از داستان آرش نیامده است. بررسی های ما نشان می دهد که داستان آرش اساسا نباید در خداینامه ها آمده باشد. آرش کمانگیر می تواند از زمره مردان مقدس در آیین پارتی یا قهرمان مردمی یا یادگاری از یک آیین کهن پیش از زرتشتی باشد. بنابراین آرش, با همه شهرتش در میان مردم, در خداینامه های ساسانیان, با توجه به دشمنی آنان با اشکانیان جایی ندارد. از طرفی, آرش کمانگیر جنگاوری است از سپاه منوچهر و به هیچ وجه در زمره شاهان یا پهلوان-شاهان قرار نمی گیرد و روایت پهلوانی او در خداینامه ها و پس از آن شاهنامه فردوسی جایی ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی