مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,446

دانلود:

236

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کلام نفسی (تکوینی) و کلام لفظی (قول، گفتار)

نویسندگان

پژوهنده لیلا

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 103

چکیده

 این گفتار به تحلیل (کلام نفسی) و (کلام لفظی) در اثار مولوی می پردازد و نشان میدهد که در یک چشم انداز کلی, تقسیم و تفکیک سخت و زبان به زبان لفظی و زبان یا کلام نفسی و نیز لوگوس باطنی و لوگوس به بیان آمده, به زمانی بسیار دور باز می گردد. با تاکید بر تاثیر چشمگیر بحثهای مطرح درحوزه کلام اشعری بر آثار مولوی در دو بخش مجزا, کلام در قلمرو الوهیت و قلمرو انسان شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و در ادامه, اصول و مبانی یاد شده با آرای مولوی مقایسه و بررسی می شود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

پژوهنده، لیلا. (1383). کلام نفسی (تکوینی) و کلام لفظی (قول, گفتار). مقالات و بررسیها، 37(دفتر 75 (2))، 89-103. SID. https://sid.ir/paper/13760/fa

Vancouver: کپی

پژوهنده لیلا. کلام نفسی (تکوینی) و کلام لفظی (قول, گفتار). مقالات و بررسیها[Internet]. 1383؛37(دفتر 75 (2)):89-103. Available from: https://sid.ir/paper/13760/fa

IEEE: کپی

لیلا پژوهنده، “کلام نفسی (تکوینی) و کلام لفظی (قول, گفتار)،” مقالات و بررسیها، vol. 37، no. دفتر 75 (2)، pp. 89–103، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13760/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی