مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

566

دانلود:

242

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حذف مواد رنگزای راکتیو با استفاده از پرتو فرابنفش/ پراکسید هیدروژن/ نانو لوله های کربنی چنددیواره

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 106

چکیده

 در این تحقیق حذف مواد رنگزای راکتیو با ساختارهای مختلف با استفاده از نانو لوله های کربنی چنددیواره (MWCNTs) به همراه پراکسید هیدروژن در حضور پرتو فرابنفش مورد بررسی قرار گرفت. سرعت جذب تحت مهم ترین عوامل فرآیند (غلظت اولیه ماده رنگزا, نمک و pH) بررسی شد. نتایج جذب ماده رنگزا توسط دستگاه طیف سنج نشان داد که با افزایش غلظت ماده رنگزا با مقدار بهینه نانو لوله های کربنی0.2g/l  و 4=pH میزان حذف ماده رنگزا بصورت محسوسی کاهش یافته است. همچنین با افزایش مقدار نمک درصد رنگبری به تدریج کاهش یافته است. نتایج مربوط به حذف COD نشان داد حضور پراکسید هیدروژن در برابر اشعه فرابنفش باعث تخریب ماده رنگزا و تولید آلاینده می گردد. نتایج ثابت تصحیح R2 نشان داد که داده های به دست آمده برای این مواد رنگزای راکتیو با مدل ایزوترم جذب لانگ میور مطابقت خوبی دارد. علاوه بر این, سینتیک جذب مواد رنگزای انتخابی باتوجه به ثابت تصحیح آنها از مدل شبه مرتبه دوم پیروی می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آزادی، شمیسا، و خواجه مهریزی، محمد. (1395). حذف مواد رنگزای راکتیو با استفاده از پرتو فرابنفش/ پراکسید هیدروژن/ نانو لوله های کربنی چنددیواره. علوم و فناوری رنگ، 10(2)، 97-106. SID. https://sid.ir/paper/137386/fa

  Vancouver: کپی

  آزادی شمیسا، خواجه مهریزی محمد. حذف مواد رنگزای راکتیو با استفاده از پرتو فرابنفش/ پراکسید هیدروژن/ نانو لوله های کربنی چنددیواره. علوم و فناوری رنگ[Internet]. 1395؛10(2):97-106. Available from: https://sid.ir/paper/137386/fa

  IEEE: کپی

  شمیسا آزادی، و محمد خواجه مهریزی، “حذف مواد رنگزای راکتیو با استفاده از پرتو فرابنفش/ پراکسید هیدروژن/ نانو لوله های کربنی چنددیواره،” علوم و فناوری رنگ، vol. 10، no. 2، pp. 97–106، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/137386/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی