مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,109

دانلود:

265

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هماهنگی عقل و معارف وحیانی دین در حکمت صدرایی

صفحات

 صفحه شروع 203 | صفحه پایان 220

چکیده

 یکی از نخستین محصولاتی که توسط ملاصدرا در زمینه مستعد حکمت متعالیه به بار نشست, نظریه توفیق و هماهنگی میان عقل و وحی است. حکمت متعالیه ملاصدرادر مقام داوری تنها به برهان ملتزم است. معارف دینی از نظر حکیم متاله از سه راه ظواهر نصوص, عرفان و حجت عقل قابل تحصیل است. در این میان, ادله نقلی تنها با احراز چند شرط مهم از جمله عدم تعارض با اصول عقلی قابل اعتنایند. بدین ترتیب هیچگاه میان دلیل عقلی که دلالتش قطعی است و دلیل نقلی (با دلالت ظنی) معارضه ای رخ نداده و در صورت وقوع, دلیل عقلی ترجیح می یابد. برخی از پیروان حکمت متعالیه میان عقل و بخش های مختلف معارف دینی نسبت هایی چون معیار و میزان, مصباح و سرانجام مفتاح یافته اند. ملاصدرا در اجرای عملی طرح توفیق میان عقل و دین, به اثبات فلسفی معاد جسمانی نیز اقدام می کند. این تلاش او از جهاتی چند قابل تامل است. در ادامه, نظریه «وحدت حقیقت فلسفی و حقیقت دینی» به عنوان مبنای طرح توفیق عقل و دین مطرح شده و برخی از آرای مخالفان گزارش می شود. سرانجام تفاوت روی آورد متالهانی چون طباطبایی با نگرش صدالمتألهین مورد تاکید قرار می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  صادق زاده قمصری، فاطمه. (1380). هماهنگی عقل و معارف وحیانی دین در حکمت صدرایی. مقالات و بررسیها، 34(دفتر 69)، 203-220. SID. https://sid.ir/paper/13729/fa

  Vancouver: کپی

  صادق زاده قمصری فاطمه. هماهنگی عقل و معارف وحیانی دین در حکمت صدرایی. مقالات و بررسیها[Internet]. 1380؛34(دفتر 69):203-220. Available from: https://sid.ir/paper/13729/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه صادق زاده قمصری، “هماهنگی عقل و معارف وحیانی دین در حکمت صدرایی،” مقالات و بررسیها، vol. 34، no. دفتر 69، pp. 203–220، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13729/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی