مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فناوری رنگ | سال:1387 | دوره:2 | شماره:1 | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:56

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

233

دانلود:

119

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنتز رنگدانه قهوه ای بر پایه اسپینل آهن، روی و کروم

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 56

چکیده

 در این تحقیق رنگدانه قهوه ای بر پایه اسپینل آهن, روی و کروم ساخته شد. ابتدا نمونه مرجع خارجی از طریق مهندسی معکوس با دستگاه هایXRF ,SEM  و XRD مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده, فرمولاسیون پایه تعیین گردید. سپس اثر درصد اکسید آهن و اکسید روی در فرمولاسیون رنگدانه و نیز شرایط حرارت دهی, بر اساس نتایجCIE-Lab , XRF, XRD,  SEMو LPSA مورد بررسی قرار گرفت. بهترین رنگدانه با نسبت اکسید روی به اکسید کروم معادل 1.16 و نسبت اکسید آهن به اکسید کروم معادل 0.87 در دمای کلسیناسیون 1250oC , قابل مقایسه با نمونه مرجع ساخته شد. افزودن بیش از 3 درصد (3 تا 7 درصد) رنگدانه در لعاب تغییر قابل ملاحظه ای در رنگ ایجاد نکرد و رنگ به حالت اشباع رسید. رنگدانه ساخته شده پایداری شیمیایی و حرارتی مناسبی از خود نشان داد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID