مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

994

دانلود:

419

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

علیت در حکمت اسلامی

نویسندگان

ایمان پور منصور

صفحات

 صفحه شروع 221 | صفحه پایان 239

چکیده

 این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که اصل علیت با کدامیک از نظامهای فلسفی «اصالت ماهیت», «تباین وجودات» و «تشکیک وجود» سازگار است؟ و در صورت ابتناء آن به تشکیک وجود چه حکم و تفسیری پیدا می کند؟ جهت پاسخ به پرسش یاد شده باید گفت که علیت مورد بحث در اینجا همان رابطه وجودی ذاتی میان دو چیز است و فلاسفه اسلامی جهت کشف و اثبات آن, سه راه در پیش گرفته اند: 1) اثبات آن با استناد به ممکن بالذات بودن ماهیت؛ 2) بدیهی اولی دانستن علیت؛ 3) کشف حضوری آن از طریق وابستگی حالات نفسانی به نفس و تعمیم آن به حوزه بیرون از نفس. با توجه به ابتنای هر برهانی به قبول اصول علیت, جهت اثبات یا رد اصل علیت, نمی توان برهانی اقامه کرد, لذا طزریق بداهت طریقی موجه است. علیت به معنای مذکور, با هیچ یک از نظام های اصالت ماهیت یا تباین وجودات به دلیل نبود رابطه ذاتی عینی میان متباینات, سازگار نبوده و فقط با تشکیک وجود, هماهنگ است و در این نظام نیز با توجه به عینیت حقیقت علیت با وجود علت, و عینیت حقیقت معلولیت با وجود معلول, وجود معلول؛ عین فقر و ربط به وجود علت و در واقع وجود علت و معلول, همان وجود مستقل و رابط است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  ایمان پور، منصور. (1380). علیت در حکمت اسلامی. مقالات و بررسیها، 34(دفتر 69)، 221-239. SID. https://sid.ir/paper/13721/fa

  Vancouver: کپی

  ایمان پور منصور. علیت در حکمت اسلامی. مقالات و بررسیها[Internet]. 1380؛34(دفتر 69):221-239. Available from: https://sid.ir/paper/13721/fa

  IEEE: کپی

  منصور ایمان پور، “علیت در حکمت اسلامی،” مقالات و بررسیها، vol. 34، no. دفتر 69، pp. 221–239، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13721/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی