مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

136

دانلود:

40

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر ویژگی های فیزیکی رزین بر استحکام چسبندگی و مقاومت خوردگی پوشش های لاتکس در زیرآیندهای آهنی

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 59

چکیده

 منومر sipomer pam 100sp محصول Rhodia به عنوان عامل بهبود دهنده چسبندگی سیستم های اکریلیکی معرفی شده است. در این تحقیق یک لاتکس بر پایه اکریلیک ـ استایرن سنتز شد .منومر sp در محدوده 10%-1 وزنی منومرها استفاده شد. سایر منومرها عبارت بودند از استایرن, متیل متاکریلات, اتیل اکریلات و اسید اکریلیک.در لاتکس نرم با محتوای sp %10 بهترین نتایج چسبندگی و خوردگی به دست آمد. افزایش sp تاثیر مثبتی بر چسبندگی لاتکس سخت نداشت. در مرحله بعدی با به کارگیری قانون FOX اثر تغییرات Tg برچسبندگی و خوردگی لاتکس بدون حضور sp بررسی شد. بهترین نتیجه چسبندگی در دمای انتقال شیشه ای 20-30oC و کمترین خوردگی در -10oC به دست آمد. در بخش سوم این تحقیق لاتکس های سنتز شده بدون sp با عوامل سود, آمونیاک و آمین خنثی سازی و با فرم اسیدی مقایسه گردید .بهترین چسبندگی از نمونه خنثی سازی شده با سود و کمترین خوردگی از نمونه خنثی شده با آمونیاک حاصل شد. بررسی چسبندگی توسط کراس کات و خوردگی با آزمون مه نمکی طبق استانداردهای ASTM D3359و ASTM D714 صورت گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  خیرآبادی، س.، و خراسانی، م.، و سرابی، ع. (1392). بررسی اثر ویژگی های فیزیکی رزین بر استحکام چسبندگی و مقاومت خوردگی پوشش های لاتکس در زیرآیندهای آهنی. علوم و فناوری رنگ, 7(1), 53-59. https://sid.ir/paper/137170/fa

  Vancouver: کپی

  خیرآبادی سارا، خراسانی منوچهر، سرابی علی اصغر. بررسی اثر ویژگی های فیزیکی رزین بر استحکام چسبندگی و مقاومت خوردگی پوشش های لاتکس در زیرآیندهای آهنی. علوم و فناوری رنگ. 1392 [cited 2023January30];7(1):53-59. Available from: https://sid.ir/paper/137170/fa

  IEEE: کپی

  خیرآبادی، س.، خراسانی، م.، سرابی، ع.، 1392. بررسی اثر ویژگی های فیزیکی رزین بر استحکام چسبندگی و مقاومت خوردگی پوشش های لاتکس در زیرآیندهای آهنی. علوم و فناوری رنگ, [online] 7(1), pp.53-59. Available: https://sid.ir/paper/137170/fa.