مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

55

دانلود:

24

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر میزان اکسید پرازدیمیم و جایگزینی سیلیس با خاکستر سبوس برنج ایرانی بر رنگدانه  (Pr,Zr)SiO4

صفحات

 صفحه شروع 245 | صفحه پایان 252

چکیده

 در این تحقیق ترکیبات متفاوتی از رنگدانه (Pr,Zr)SiO4 ساخته شد و تاثیر میزان اکسید پرازدیمیم و جایگزینی سبوس برنج کلسینه شده ایرانی به جای سیلیس معدنی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در دمای 1050oC کلسینه شدند و سپس عملیات شستشو و آسیاب انجام شد. از نتایج جالب این تحقیق این است که تغییر درصد اکسید پرازدیمیم تغییر چندانی در مختصات L*a*b* نمونه ها ایجاد نکرد که در نتیجه آن می توان رنگدانه هایی اقتصادی با درصد کم تر این اکسید هزینه بر ساخت. در ضمن با جایگزین کردن سیلیس با خاکستر سبوس برنج در ترکیبات از زردی رنگدانه ها کاسته شد که احتمالا این امر ناشی از ناخالصی های موجود در خاکستر حاصل از سبوس است که در این صورت می توان آنها را با اسیدشویی حذف کرد. نتایج XRD نشان دهنده تشکیل فازهای ZrO2 و ZrSiO4 است که با توجه به رنگ زرد حاصل می توان نتیجه گرفت که پرازدیمیم به صورت محلول جامد وارد ساختارهای فوق شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی