مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

400

دانلود:

152

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انگیزش های نویافته تحولات هویتی زنان در آموزش عالی

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 129

چکیده

 همزمان با تحولات مدرن و تجربه تجدد, شاهد دگرگونی های متعددی در اشکال زندگی روزمره هستیم, تحولاتی که زنان نیز به عنوان عاملانی با نقش های جنسیتی متفاوت در جامعه تجربه خواهند کرد و به دگرگونی معناهای ذهنی و به تبع آن دگرگونی در نقش های اجتماعی آنها می انجامد. تغییراتی در انگیزه و تمایلات زنان که به منظور تحقق خود و انتخاب مسیرهای جدید در راستای آرمان های هویتی, آنها را به سمت بازاندیشی در هویت و تغییرات فردی و اجتماعی هدایت خواهد کرد. این مقاله با روش نظریه زمینه ای به بررسی عملکرد و تجربه انگیزشی زنان از منظر خودشان و با منطق ذهنیت کنشگر فردی پرداخته و از طریق مصاحبه با زنانی که همزمان نقش همسر, مادر, شاغل و دانشجو را دارند, به ارائه یک تیپولوژی هویتی از زنان مورد مطالعه با تاکید بر فرایند انگیزشی آنها برای ورود به آموزش عالی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد شرایطی همچون تجربه تجدد و تغییرات نظام ارزشی حول محور زنان, ورود زنان به بازار کار, گسترش فضاهای آموزشی و سرمایه های اجتماعی نمادین در ملازمت با انگیزه های فردی و اجتماعی در زندگی روزمره زنان منجر به ظهور انگیزشی نو در آنها شده و زنان طی این فرایند برای کاهش تنش های حاصل از عدم تحقق انگیزه ها و نیازهایشان, استراتژی تحصیل و اشتغال را به عنوان راهبردهای تحقق اهداف خود برگزیده اند که در این مقاله, بر راهبرد تحصیل تاکید شده است. در پایان, تحلیل حاضر به چهار دسته بندی انتزاعی از انگیزش های نویافته زنان مورد مطالعه رسیده که شامل 1) انتخاب تحصیل به مثابه ابزار مبارزه و رقابت, 2) تحصیل به عنوان طرحی مبهم, 3) تحصیل و اشتغال به منظورتحقق خود و 4) تحصیل و اشتغال به عنوان مسیری برای ارتقا, آینده نگری و استقلال مالی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی