مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات هنر اسلامی
سال:1385 | دوره:2 | شماره:4
صفحه شروع:121 | صفحه پایان:138

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

276

دانلود:

79

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نسخه خطی حدیقه الشهدا شاهکار نگارگری مذهبی مکتب اصفهان

نویسنده

شایسته فر مهناز

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 138

چکیده

 پس از روی کار آمدن خاندان صفویه و رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران, شیعیان پس از مدت ها به آزادی, ثبات و امنیت دست یافتند. در پرتو امنیتی که به واسطه حکومت شیعی ایجاد شده بود, فرهنگ و هنر رشد و نمو یافت و هنر اسلامی نیز در تمام ابعاد هنری گسترش پیدا کرد. نگارگری و نقاشی مذهبی به خدمت مصور کردن نسخ مربوط به اهل بیت در آمد و در این دوره نسخ مذهبی بسیاری مصور شدند. حدیقه الشهدا نیز نسخه ای بود که در این دوره متعاقب رشد و رونق هنرها مصور شد. این نسخه کتابی درباره شهادت طلبی خاندان حضرت علی (ع) است و از لحاظ سبک, به مکتب بغداد تعلق دارد. از حدیقه الشهدا نسخ بسیاری در موزه های مختلف موجود است. در این مقاله تصاویری از این نسخ انتخاب و با توجه به سبک و ویژگی های نگارگری آن بررسی گردیده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.