مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,415

دانلود:

1,423

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زبان قرآن

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 39

چکیده

 نظر عموم مسلمانان از دیرباز بر آن است که قرآن قریش نازل شده است. زبان همه اشعار و خطبه های جاهلی نیز زبان قریش بوده است. عموم خاورشناسان - با توجه به زبانشناسی تاریخی - این اصل را نپذیرفته اند. البته می دانیم که اینجا مراد از زبان قریش نسبت به زبان دیگر قبایل, زبانی مستقل و کاملا متفاوت نیست. بلکه مراد اختلاف در آواشناسی, در برخی کلمات و برخی ساختارها است نه همه آنها, اینک پژوهشها نشان داده است که بسیاری از دانشمندان و نیز برخی قراین, نظریه قریشی بودن زبان قرآن را تایید نکرده اند. فهرست نسبتا جامعی از روایات را نقل کرده, سپس به مقایسه و بررسی و نقد آنها می پردازیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آذرنوش، آذرتاش، و سلمانی مروست، محمدعلی. (1383). زبان قرآن. مقالات و بررسیها، 37(دفتر 75 (1))، 11-39. SID. https://sid.ir/paper/13649/fa

  Vancouver: کپی

  آذرنوش آذرتاش، سلمانی مروست محمدعلی. زبان قرآن. مقالات و بررسیها[Internet]. 1383؛37(دفتر 75 (1)):11-39. Available from: https://sid.ir/paper/13649/fa

  IEEE: کپی

  آذرتاش آذرنوش، و محمدعلی سلمانی مروست، “زبان قرآن،” مقالات و بررسیها، vol. 37، no. دفتر 75 (1)، pp. 11–39، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13649/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی