مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,259

دانلود:

282

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطبیقی مبانی تکثر گرایی دینی در قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مطهری

نویسندگان

 حسینی (اخلاق) سیدحسن

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 95

چکیده

 در این مقاله‏ تکثرگرایی دینی با استناد به برخی آیات قرآنی‏ و با استفاده از دیدگاه های علامه طباطبایی و شهید مرتضی مطهری مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد. طباطبایی و مطهری هر دو با الهام از تعالیم قرآنی‏ به تعدد و تکثر ادیان الهی اعتقاد دارند و وحی همه انبیا را الهی و متصل به ذات ربوبی می دانند. و هر گونه تلقی از وحلی به عنوان امری شخصی‏ مکاشفه ای و یا تجربی را نفی می کنند. و هر گونه تلقی از وحلی به عنوان امری شخصی‏ مکاشفه ای و یا تجربی را نفی می کنند. در عین حال اگر چه هر دو به وحدت حقه دینی اعتقاد کامل دارند‏ اما در تفسیر این وحدت‏ تفاوت هایی نیز به چشم می خورد. در نگرش طباطبایی‏ وحدت حقه دینی که همان اسلام است‏ شئون و تجلیات گوناگونی دارد‏ اما از دیدگاه مطهری اگرچه مفهوم دین انحصار وحیانی ندارد‏ اما پس از ظهور اسلام هیچ مصداق دیگری ندارد. هم چنین تفاوت معنایی تحول و تکامل دینی که در آراء مطهری دیده می شود با آنچه طباطبایی از تجلیات و مراتب دینی گفته است‏ یکی از وجوه اختلاف دیدگاه این دو متفکر به شمار می اید. بر این اساس‏ از نگاه طباطبایی‏ اعقتاد به خاتمین نه تنها تعارضی با حقانیت اصول دینی ندارد‏ بلکه مکمل آن نیز می باشد. اما شهید مطهری نسخ ادیان و شرایع توسط دین اسلام را ملازم معنای خاتمیت دانسته است. هم چنین در نگرش طباطبایی‏‏‏, رستگاری و نجات اتباع ادیان الهی مرتبط با حقانیت دینی است, اما شهید مطهری با تفکیک کامل دو مقوله حقانیت و عدم عقاب, منکر هر گونه تلازم بین این دو مقوله است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسینی (اخلاق)، سیدحسن. (1382). بررسی تطبیقی مبانی تکثر گرایی دینی در قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مطهری. مقالات و بررسیها، 36(دفتر 74)، 75-95. SID. https://sid.ir/paper/13625/fa

  Vancouver: کپی

  حسینی (اخلاق) سیدحسن. بررسی تطبیقی مبانی تکثر گرایی دینی در قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مطهری. مقالات و بررسیها[Internet]. 1382؛36(دفتر 74):75-95. Available from: https://sid.ir/paper/13625/fa

  IEEE: کپی

  سیدحسن حسینی (اخلاق)، “بررسی تطبیقی مبانی تکثر گرایی دینی در قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مطهری،” مقالات و بررسیها، vol. 36، no. دفتر 74، pp. 75–95، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13625/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی