مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آفاق امنیت
سال:1392 | دوره:6 | شماره:20
صفحه شروع:71 | صفحه پایان:107

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

448

دانلود:

160

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ابعاد و شاخص های امنیت پایدار، مبتنی بر مدل مهندسی همگرایی ملی

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 107

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی