Start: 2/1/2023 6:58:09 AMEnd: 2/1/2023 6:58:10 AM >> 612

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

223

دانلود:

40

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

یک نظریه درباره اسامی خاص - توصیفات معرفه

صفحات

 صفحه شروع 201 | صفحه پایان 230

چکیده

 یکی از مباحث جدال برانگیز و در عین حال اساسی, در قلمرو فلسفه زبان و منطق فلسفی, از هنگام آغاز قرن بیستم, در مورد اسامی خاص و توصیفات معرف بوده است. فیلسوفانی که به اسامی خاص و توصیفات معرفه پرداخته اند,هم زمان با مشکلات بسیاری نیز روبرو بوده اند. در این میان یکی از جدی ترین مشکلات, مشکل اسمی - توصیفات تهی است. این مقاله نخست به معرفی و ارایه برخی از نظریات برجسته و موثر, از جمله نظریات ماینونگ, راسل, فرگه, استراسون, ودنلان, پرداخته است. پس از آن به راه حل های تدارک دیده شده برای مشکل یاد شده پرداخته است. و در نهایت هم, بر پایه متون گرایش قضیه ای de dicto/de re و تمایز قضیه شخصیه / کلیه, نظریه ای جدید درباره اسمی خاص - توصیفات ارایه داده است؛ نظریه ای که می توان زمینه های آن را در نظریات فوق ردیابی کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی