مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,777

دانلود:

394

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی احتراق در موتورهای احتراق تراکمی با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبیعی و تحلیل اثر متغیرهای عملکردی موتور بر شروع احتراق

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 موتورهای احتراق تراکمی با مخلوط همگن, نسل جدیدی از موتورهای احتراق داخلی هستند که با استفاده از ساز و کار خود اشتعالی به عنوان اساس احتراق, قدرت تولید می کنند و از نظر بهره حرارتی و آلاینده ها, شرایط بهتری نسبت به موتورهای متعارف دارند. در این مطالعه, شبیه سازی فرآیند احتراق موتور HCCI با سوخت گاز طبیعی با استفاده از الگوی سینتیک مفصل شیمیایی مورد توجه قرارگرفته است. نتایج شبیه سازی فرآیند خود اشتعالی نشان می دهد که با استفاده از تعاریف خاص موتورهای HCCI قابل توصیف است. همچنین, اثر متغیرهای پایشگر مرحله احتراقHCCI , بر زمان شروع احتراق و فشار درون استوانه بررسی می شود و با استفاده از این شبیه سازی می توان احتراق پایدار پایش شده را در محدوده وسیعی از شرایط عملکردی این موتور ها پیش بینی کرد. مقایسه نمودارهای محاسباتیP-q  (فشار-زاویه لنگ) از الگوی پیشنهادی با نمودارهای مرجع در دماهای ورودی مختلف, نشان دهنده دقت بسیار خوب الگو در پیش بینی زمان آغاز اشتعال است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  ضابطیان طرقی، م.، و مظفری، ع. (1388). شبیه سازی احتراق در موتورهای احتراق تراکمی با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبیعی و تحلیل اثر متغیرهای عملکردی موتور بر شروع احتراق. تحقیقات موتور, 5(15), 1-10. https://sid.ir/paper/135644/fa

  Vancouver: کپی

  ضابطیان طرقی محمد، مظفری علی اصغر. شبیه سازی احتراق در موتورهای احتراق تراکمی با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبیعی و تحلیل اثر متغیرهای عملکردی موتور بر شروع احتراق. تحقیقات موتور. 1388 [cited 2023January30];5(15):1-10. Available from: https://sid.ir/paper/135644/fa

  IEEE: کپی

  ضابطیان طرقی، م.، مظفری، ع.، 1388. شبیه سازی احتراق در موتورهای احتراق تراکمی با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبیعی و تحلیل اثر متغیرهای عملکردی موتور بر شروع احتراق. تحقیقات موتور, [online] 5(15), pp.1-10. Available: https://sid.ir/paper/135644/fa.