مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

91

دانلود:

20

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار خستگی پربسامد همبسته منیزیم با هدف کاربرد آن در بستار

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 35

چکیده

 در این مقاله به بررسی رفتار خستگی پربسامد دورانی خمشی همبسته منیزیم AZ91, برای امکان سنجی برای جایگزینی با همبسته آلومینیوم (A356) در بستار یک موتور دیزل پرداخته شده است. بدین منظور, همبسته AZ91 ریخته گری شد و بررسی های ریزساختاری و آزمون های مکانیکی شامل کشش, سختی و خستگی پربسامد بر روی نمونه های تولید شده صورت پذیرفت و نتایج با همبسته A356 مقایسه گردید. آزمون خستگی با نسبت تنش 1- و بسامد 50 هرتز در دمای محیط انجام شد. بررسی ریزساختاری حاکی از حضور حالتهای آلفا و بتا (Mg17Al12) در ریزساختار ماده بود. نتایج آزمون خستگی نشان داد که هر چند مقادیر استحکام خستگی نسبت همبسته آلومینیوم کمتر هستند اما خواص مکانیکی همچنان در بازه مورد نیاز برای کاربرد در بستار قرار دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  مختاری شیرازآباد، م.، و بوترابی، س.، و آزادی، م.، و نیکروان، م. (1390). بررسی رفتار خستگی پربسامد همبسته منیزیم با هدف کاربرد آن در بستار. تحقیقات موتور, 7(24), 29-35. https://sid.ir/paper/135630/fa

  Vancouver: کپی

  مختاری شیرازآباد مهدی، بوترابی سیدمحمدعلی، آزادی محمد، نیکروان مهدی. بررسی رفتار خستگی پربسامد همبسته منیزیم با هدف کاربرد آن در بستار. تحقیقات موتور. 1390 [cited 2023January30];7(24):29-35. Available from: https://sid.ir/paper/135630/fa

  IEEE: کپی

  مختاری شیرازآباد، م.، بوترابی، س.، آزادی، م.، نیکروان، م.، 1390. بررسی رفتار خستگی پربسامد همبسته منیزیم با هدف کاربرد آن در بستار. تحقیقات موتور, [online] 7(24), pp.29-35. Available: https://sid.ir/paper/135630/fa.