مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات موتور | سال:1390 | دوره:7 | شماره:24 | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:28

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

217

دانلود:

94

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشخیص عیب سایش سمبه با استفاده از روش انتشار صدا

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 28

چکیده

سایش سمبه یکی از خرابی های اصلی است که در شرایط خاص در موتور احتراق داخلی به وجود می آید و باعث از کار افتادگی سمبه و موتور می گردد. این عیب در اثر از بین رفتن لایه روغن بین سمبه و جدار استوانه به وجود می آید که بررسی آن به کمک انتشار صدا تا به حال انجام نشده است. زیرا علاوه بر اینکه این عیب بندرت به وجود می آید, شرایط تشخیص آن نیز دشوار است به نحوی که زمان تشخیص خرابی ایجاد شده, عموما خیلی دیر است و لحظات اولیه ایجاد عیب از دست رفته است. بنابراین به عنوان یک مطالعه نو, هدف این تحقیق بررسی توانایی روش انتشار صدا در تشخیص این عیب و مطالعه رفتار موج های انتشار صدا قبل و بعد از این عیب است. به این منظور در مطالعه ای آزمایشگاهی, روی موتور دیزل دو حسگر انتشار صدا نصب شدند. ایجاد عیب سایش سمبه در شرایط آزمایشگاه براحتی امکان پذیر نمی باشد لذا با طراحی آزمون ویژه, این عیب طبیعی به صورت تعمدی بوجود آورده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که بهترین شاخص ها برای تشخیص سایش از روش انتشار صدا, ریشه مجموع مربعات و انرژی مطلق اند. همچنین بر اساس روش ارائه شده در این مقاله, توانایی تشخیص محل عیب به وسیله دو حسگر از روی وابستگی داده های انتشار صدا به میزان سایش, توضیح داده شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID