مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,074

دانلود:

265

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه ادبی نهج البلاغه: تحلیل زبانشناختی گزیده هایی از کلام امام علی (ع)

نویسندگان

بهنام بیوک

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 79

چکیده

 هدف اصلی این مقاله تحلیل گزیده هایی از کلام امام علی (ع) بر مبنای دو اصل مهم زبانشناسی متن مدار یعنی انسجام متنی و توازن می باشد. انسجام یکی از مشخصه های متن است که روابط دستوری و یا واژگانی بین عناصر متن ایجاد می کنند و پیوستگی معنای و مفاهیم متن را ممکن می سازند. توازن یک فرآیند ادبی است که از طریق تکرار کلامی حاصل می آید و در سه سطح آوایی, واژگانی و نحوی طبقه بندی می شود. در این مقاله سعی بر این است که حقیقت عبارت «نهج البلاغه» که همانا «روش زیبای سخن گفتن» است با ارایه نمونه هایی از سخنان آن حضرت تلالو یابد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بهنام، بیوک. (1381). جایگاه ادبی نهج البلاغه: تحلیل زبانشناختی گزیده هایی از کلام امام علی (ع). مقالات و بررسیها، 35(دفتر 72)، 61-79. SID. https://sid.ir/paper/13557/fa

  Vancouver: کپی

  بهنام بیوک. جایگاه ادبی نهج البلاغه: تحلیل زبانشناختی گزیده هایی از کلام امام علی (ع). مقالات و بررسیها[Internet]. 1381؛35(دفتر 72):61-79. Available from: https://sid.ir/paper/13557/fa

  IEEE: کپی

  بیوک بهنام، “جایگاه ادبی نهج البلاغه: تحلیل زبانشناختی گزیده هایی از کلام امام علی (ع)،” مقالات و بررسیها، vol. 35، no. دفتر 72، pp. 61–79، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13557/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی