مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران | سال:1388 | دوره:3 | شماره:9 | صفحه شروع:51 | صفحه پایان:54

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

186

دانلود:

119

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی دقت تفکیک رقومی پارامترهای ابر، برف و زمین در تصاویر ماهواره ای MODIS

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 54

چکیده

برف به عنوان یکی از اشکال بارش نقشی بسیار مهم در چرخه آب و مدیریت منابع آب دارد. با توجه به تغییرات مکانی و زمانی برف پایش چنین پدیده ای دشوار و در بیش تر اوقات بدون بهره گیری از فناوری نوین امکان اندازه گیری میدانی آن بویژه در ارتفاعات وجود ندارد. یکی از ابزارهای مدرن و پیشرفته در سنجش پارامترهایی چون برف فناوری سنجش از دور است. سنجنده مادیس, یکی از سنجنده های جدید است که امکان اندازه گیری مساحت زیر پوشش برف را فراهم آورده است. در این پژوهش توانایی تفکیک برف از سایر پدیده های زمینی مانند ابر با کاربرد تصاویر مودیس مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین انواع روش های جداسازی پدیده های یاد شده در حوزه آبخیز رودخانه هراز که یکی از مهم ترین حوزه های آبگیر شمال کشور است, بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که ترکیب باندهای مادون قرمز میانی توانایی جداسازی را دارا بوده و بهترین الگوریتم, الگوریتمی است که واریانس ارزش داده های ورودی را در نظر بگیرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID