مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش سیاسی
سال:1389 | دوره:6 | شماره:1 (پیاپی 11)
صفحه شروع:127 | صفحه پایان:149

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

419

دانلود:

203

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مسایل فقه سیاسی

نویسنده

لک زایی نجف

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 149

چکیده

 پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی, وظایف جدیدی را متوجه نظام علمی کشور, اعم از حوزه و دانشگاه, کرد. آنچه در چند سال اخیر, با عنوان اسلامی سازی و بومی سازی علوم انسانی از آن یاد می شود, در زمره همین مسایل است. در حوزه دانش سیاسی نیز انتظار تحولاتی جدی و اساسی می رود؛ از آن جهت که مبنای نظم در اسلام فقه است, «فقه سیاسی» به عنوان یکی از رشته های ضروری در حوزه دانش سیاسی مطرح می شود. یکی از موانعی که بر سر راه تاسیس این رشته وجود دارد, تصورات ناقص و نادرست نسبت به مسایل مورد بحث در آن است. غالباً تصور می کنند «فقه سیاسی» مباحث زیادی ندارد و تمام مسایل آن در محدوده بحث «ولایت فقیه» قابل جمع بندی است, در حالی که این نگاه از بنیان نادرست است.در این مقاله فقه سیاسی به عنوان دانشی که عهده دار تطبیق و هماهنگی واقعیت های متغیر زندگی اجتماعی و سیاسی با نصوص دینی است, مورد توجه قرار گرفته و مسایل آن با دو رهیافت توصیفی و تجویزی بررسی شده است. در بخش توصیفی مباحث فقه سیاسی در آثار برخی از فقهای اهل سنت و شیعه گزارش شده و در بخش تجویزی, با در نظر گرفتن انتظارات کنونی از فقه سیاسی فهرستی از مباحث و مسایلی که در این رشته علمی باید بحث شود و در وضعیت فعلی زمینه لازم برای تاسیس چنین رشته ای را فراهم می سازد, آمده است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی