Start: 2/6/2023 12:32:44 PMEnd: 2/6/2023 12:32:45 PM >> 495

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

251

دانلود:

71

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل تجارب همگرایی در جهان اسلام

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 179

چکیده

 دولت ها برای تداوم حیات سیاسی خود و بالندگی آن, به ابزارهای قدرت متوسل می شوند و تلاش می کنند تا با افزایش قدرت ملی, امنیت و منافع ملی خود را تضمین کنند. یکی از راه های کسب قدرت و افزایش آن, همگرایی و ایجاد نهادهای فراملی در سطح یک منطقه است. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی, تجارب همگرایی در جهان اسلام را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده نشان دهد که اگرچه اتحادیه اروپا در سایه نظریه های همگرایی موفق گردیده تا به غالب اهداف خود دست یابد, اما کشورهای اسلامی تاکنون نتوانسته اند گام موثری در مسیر همگرایی بردارند. در واقع, از زمان استقرار سیستم دولت-ملت در سرزمین های اسلامی, طرح های مختلفی برای همگرایی ارایه گردیده که در عمل, برخی به شکست انجامیده و برخی دیگر, به امید موفقیت های آینده به فعالیت خود ادامه داده اند. این ناکامی به دلیل شرایط متفاوتی است که در کشورهای اسلامی حاکم است. در واقع, موانع بزرگی چون استبداد داخلی, اختلافات سیاسی, ملی گرایی افراطی, بی ثباتی سیاسی, رقابت های منطقه ای, استعمار و صهیونیسم بر سر راه همگرایی جهان اسلام وجود دارد که بسیاری از آن ها در جوامع آزاد غرب مشاهده نمی شود. در این میان, استبداد داخلی و سلطه استعمار از مهم ترین عوامل اخلال در روند همگرایی جهان اسلام محسوب می شوند, عواملی که خود زمینه ساز بروز و تقویت سایر موانع همگرایی در میان کشورهای اسلامی هستند. نتیجه اینکه اتکای صرف بر نظریه های رایج همگرایی برای تحقق این هدف در میان کشورهای اسلامی کافی به نظر نمی رسد. در واقع, جوامع اسلامی نیازمند الگویی اند که بتواند موانع یادشده را با قدرت از سر راه آن ها بردارد. این الگو جزء در سایه نظریه اسلام فراهم نمی گردد. اسلام فراتر از نظریه های معمول همگرایی و به عنوان بزرگ ترین عامل پیوند دهنده میان مسلمانان می تواند با حذف عوامل تفرقه, جهان اسلام را در مسیر وحدت و همگرایی قرار دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی