مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,340

دانلود:

431

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زمینه های رشد اسلام هراسی ساختمند در بریتانیا

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 132

چکیده

 اسلام هراسی معضلی است که در اشکال مختلف تبعیض, خشونت, طرد, توهین نمایان می گردد و گسترش روزافزون این معضل و پیامدهای آن تاثیرات زیانباری بر جوامع مسلمان کشورهای غربی داشته است. گسترش و رشد اسلام هراسی در برخی از حوزه ها نظیر رسانه ها یا سطوح رسمی و دولتی به دلیل دامنه نفوذ گسترده, توانمندی و تاثیرات عمیقی که دارند, نیازمند توجه و بررسی های جدی است. در بریتانیا مسلمانان بزرگ ترین اقلیت مذهبی هستند و از این رو, توجه به اسلام هراسی و پیامدهای آن در این کشور ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با بررسی اسلام هراسی در سطوح رسمی و دولتی بریتانیا تلاش کرده ایم تا پس از تعریف اسلام هراسی, مفهوم «اسلام هراسی ساختمند» را در کانون تحلیل خود از موضوع قرار دهیم. بنابراین, سوال و بررسی اصلی این مقاله چگونگی شکل گیری اسلام هراسی ساختمند به ویژه پس از یازده سپتامبر است. مباحث در دو محور کلی ارائه شده است. نخست, اسلام هراسی ساختمند در چارچوب های نظری و قانونی (با نگاهی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و برخی از قوانین بریتانیا که به طور خاص با موضوع مذکور مرتبط هستند, نظیر قانون روابط نژادی و قوانین مبارزه با تروریسم) مورد بررسی قرار گرفته و سپس اسلام هراسی ساختمند در چارچوب های عملی و اجرایی (نظیر اقدامات پلیس و سایر تهادهای اعمال قانون و نیز تبعیض در اجرای قوانین ضد تروریستی) بحث شده است. مقاله در پی بیان این است که ساختار رسمی و قانونی بریتانیا, در بخش وضع و اجرای قوانین, نتوانسته به طور شایسته از حقوق مسلمانان (به عنوان یک اقلیت مذهبی) حمایت کند و در نتیجه این امر در سال های گذشته شاهد شکل گیری نوع خاصی از اسلام هراسی و تبعیض ضد مسلمانان بوده ایم که آن را تحت عنوان اسلام هراسی ساختمند مفهوم سازی کردیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  سیدامامی، کاووس، و حسینی فائق، سیدمحمدمهدی. (1390). زمینه های رشد اسلام هراسی ساختمند در بریتانیا. دانش سیاسی، 7(2 (پیاپی 14))، 99-132. SID. https://sid.ir/paper/134524/fa

  Vancouver: کپی

  سیدامامی کاووس، حسینی فائق سیدمحمدمهدی. زمینه های رشد اسلام هراسی ساختمند در بریتانیا. دانش سیاسی[Internet]. 1390؛7(2 (پیاپی 14)):99-132. Available from: https://sid.ir/paper/134524/fa

  IEEE: کپی

  کاووس سیدامامی، و سیدمحمدمهدی حسینی فائق، “زمینه های رشد اسلام هراسی ساختمند در بریتانیا،” دانش سیاسی، vol. 7، no. 2 (پیاپی 14)، pp. 99–132، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/134524/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی