مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) | سال:1391 | دوره:8 | شماره:29 | صفحه شروع:39 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

198

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بطلان وقف در موارد جواز فروش (عنوان عربی: بطلان الوقف فی موارد جواز البیع)

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 52

کلیدواژه

موارد جواز فروش (کلیدواژه عربی: بیع الوقفQ2
موارد جواز بیع)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:در بحث بیع وقف, اصل و قاعده کلی بر عدم جواز فروش است. در خروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقها و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سوال اساسی که آیا وقف, به مجرد عروض جواز فروش, باطل می شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می شود؟ عمدتا سه نظریه مطرح می شود: نظریه اول قائل به بطلان وقف به مجرد عروض موارد جواز فروش می باشد. نظریه دوم, قائل به بطلان وقف با تحقق بیع خارجی می باشد و نظریه سوم, با بیان 8 مورد به عنوان موارد جواز فروش وقف قائل به تفصیل شده و در برخی موارد وقف را به مجرد عروض جواز فروش, باطل دانسته و در برخی موارد با تحقق بیع خارجی قائل به بطلان وقف شده است.   چکیده عربی:الاصل فی مباحث بیع الوقف عدم جواز البیع. فی الخروج من هذه القاعدة الکلیة بین الفقهاء آراء مختلفة. لکن اکثر الفقهاء و الحقوقیین و القانون المدنی الایرانی علی جواز بیع الوقف فی موارد خاصة. إجابة إلی السؤال الأساسی. هل الوقف یبطل بمجرد عروض جواز البیع او یبقی الوقف بوقفیته حتی زمن البیع و یبطل بتحقیق البیع الخارجی؟ ثلاثة آراء: الاول: بطلان الوقف بمجرد عروض موارد البیع. الثانی: بطلان الوقف مع تحقق البیع الخارجی. الثالث: یفصل جواز بیع الوقف بتفصیل ثمانیة موارد خاصة و یری إبطال الوقف بمجرد عروض جواز البیع فی موارد, کما یعتقد إبطال الوقف مع تحقق البیع الخارجی فی موارد اخری.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID