مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

922

دانلود:

167

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: زمان تاثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ترکه در فقه امامیه و حقوق ایران (عنوان عربی: اجازة الورثة فی وصیة ما تزید عن ثلث الترکه فی فقه الإمامیة و الحقوق المدنیة الایرانیه)

نویسنده

عالم زاده محمد

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 78

کلیدواژه

رجوع (کلیدواژه عربی: الوصیةQ2
الرجوع)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می نماید, بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است, لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند, قابل رجوع می داند. ماده 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده مذکور عده ای از حقوقدانان معتقدند اجازه ورثه در زمان حیات موصی قابل رجوع است, لیکن برخی دیگر از حقوقدانان اجازه ورثه را بعد از فوت موصی قابل رجوع نمی دانند لیکن قبل از فوت آن را قابل رجوع می دانند. به نظر می رسد با توجه به اطلاق ماده 843 قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه و دلایل حقوقی و اخلاقی مندرج در این تحقیق اجازه ورثه در زمان حیات موصی, آنها را متعهد نموده و قابلیت رجوع ندارد. در مورد نفوذ اجازه ورثه بعد از فوت موصی اختلافی وجود ندارد.   چکیده عربی:إذا اوصی الموصی وصیة ما تزید عن ثلث الترکة فوجبت إجازة الورثة فی حیاة الموصی و ذلک غیر قابل للرجوع لکنة قول مخالف حیث یری أنها غیر قابل للرجوع لان الورثة لا یعد مالکین علی أموال الموصی. و تنص المادة 843 من القانون المدنی علی ان الوصیة الزائدة عن ثلث الترکة غیر نافذة الا بإجازة الورثة. هناک تفسران عن المادة, یری بعض الحقوقین أن إجازة الورثة فی حیاة الموصی غیر قابل للرجوع سواء فی حیاته او بعد مماته, و الآخرون یعتقدون أن الاجازة فی حیاة الموصی قابل للرجوع فی حیاته. و إذا لم یکن هناک رجوع فلا یحتاج إلی إعادة الاجازة لأن فیه استصحاب إجازة الورثة.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی