video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,120

دانلود:

336

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدیریت کیفیت جامع نگر و آموزش و کار آموزی: جنبه های اقتصادی و اجتماعی مهارت های پایه

نویسندگان

مهرعلی زاده یداله

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 162

چکیده

 درگذار سازمان ها از الگوهای اقتصادی و مدیریتی سنتی, به الگوهای شبه متغیر و متغیر مهارت های پایه و رابطه این مهارت ها و سازمان های تولیدی و خدماتی شبه متغیر و متغیر جایگاه ویژه ای دارند, در این نوشتار به صورت تحلیلی این مقوله بررسی خواهد شد, و به پرسش هایی چون؛ مهارت های پایه کدامند, چگونه در نظام های اقتصادی وتولیدی و سازمان های خدماتی مورد استفاده قرار می گیرند؟ و آیا امکان آموزش و کار آموزی مهارت های پایه وجود دارد یا خیر؟ چگونه پاسخ داده خواهد شد. این مقاله با این نتیجه به پایان می رسد که مراکز آموزشی مانند مدارس, دانشگاه ها و مراکز کار آموزی برای آموزش و توسعه مهارت های پایه, نقش مهمی بر عهده دارند. ولیکن هنوز ابهامات زیادری در معانی و اشکال مهارت های پایه پا برجاست که نیاز به کند و کاو بیشتری دارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مهرعلی زاده، یداله. (1382). مدیریت کیفیت جامع نگر و آموزش و کار آموزی:‌ جنبه های اقتصادی و اجتماعی مهارت های پایه. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 19(2 (پیاپی 38))، 151-162. SID. https://sid.ir/paper/13408/fa

Vancouver: کپی

مهرعلی زاده یداله. مدیریت کیفیت جامع نگر و آموزش و کار آموزی:‌ جنبه های اقتصادی و اجتماعی مهارت های پایه. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز[Internet]. 1382؛19(2 (پیاپی 38)):151-162. Available from: https://sid.ir/paper/13408/fa

IEEE: کپی

یداله مهرعلی زاده، “مدیریت کیفیت جامع نگر و آموزش و کار آموزی:‌ جنبه های اقتصادی و اجتماعی مهارت های پایه،” علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، vol. 19، no. 2 (پیاپی 38)، pp. 151–162، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13408/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی