مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

717

دانلود:

331

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر نوسان اطلس شمالی(NAO) بر برخی کمیت های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 64

کلیدواژه

نوسان اطلس شمالی (NAO)Q3

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نصر‌اصفهانی، محمد‌علی، محب الحجه، علیرضا، و احمدی گیوی، فرهنگ. (1387). اثر نوسان اطلس شمالی(NAO) بر برخی کمیت های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا. مجله ژئوفیزیک ایران، 2(2)، 51-64. SID. https://sid.ir/paper/133776/fa

  Vancouver: کپی

  نصر‌اصفهانی محمد‌علی، محب الحجه علیرضا، احمدی گیوی فرهنگ. اثر نوسان اطلس شمالی(NAO) بر برخی کمیت های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا. مجله ژئوفیزیک ایران[Internet]. 1387؛2(2):51-64. Available from: https://sid.ir/paper/133776/fa

  IEEE: کپی

  محمد‌علی نصر‌اصفهانی، علیرضا محب الحجه، و فرهنگ احمدی گیوی، “اثر نوسان اطلس شمالی(NAO) بر برخی کمیت های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا،” مجله ژئوفیزیک ایران، vol. 2، no. 2، pp. 51–64، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/133776/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی