مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,256

دانلود:

219

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: نقش عقل در فهم ایات قرآن از منظر ملاصدرا (عنوان عربی: دور العقل فی فهم آیات القرآن من وجهة نظر الملاصدرا)

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 76

کلیدواژه

ملاصدرا (کلیدواژه عربی: الإدراک العقلیQ2
صدرالدین الشیرازی المعروف باسم الملاصدرا)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:در میان اندیشمندان مسلمان, صدرالمتالهین از جمله کسانی است که رویکرد خاصی به حدود شناختی عقل در فهم قرآن به عنوان یک متن وحیانی دارد. وی معتقد به جدا ناپذیری شریعت و اصول عقلی است و قرآن را امری عقلی می داند. بنابراین نقش عقل در اصول و مبانی مورد پذیرش وی در جهت فهم قرآن قابل توجه است. صدرالمتالهین تدبر در آیات قرآن را مرتبط به تدبر در عالم هستی می داند و قرآن را نور عقلی معرفی می کند که از طریق آن نور, مبدا و معاد شناخته و حقایق اشیا مشاهده می شود. ملاصدرا هم تراز با درجات کمالی خرد انسانی به درجه ای از بطن قرآن معتقد است. انسان کامل کسی است که ازجهت مرتبه عقلی به اکمال رسیده است. ملاصدرا شرط بهره مند شدن از حقیقت و بطون قرآن را استفاده از نیروی تعقل می داند و بر این اساس, تاویل در تفسیر قرآن امری ضروری است و میدان درک معانی قرآن برای جولان اهل فهم و تامل و تعقل وسیع است. در این تحقیق به واکاوی نقش عقل در درک معانی قرآن از دیدگاه صدرالدین شیرازی خواهیم پرداخت.   چکیده عربی:من بین العلماء المسلمین یعتبر صدرالدین الشیرازی المعروف باسم الملاصدرا, ممن کانت له نظرته الخاصة إلی الحدود المعرفیة للعقل فی فهم القرآن, بصفته نصا وحیانیا. فهو یعتقد بعدم الانفصال بین الشریعة والاصول العقلیة, و یعتبر القرآن أمرا عقلیا. وبناء علی ذلک فان دور العقل فی الاصول والمبادئ المقبولة لدیه من أجل فهم القرآن جدیرة بالاهتمام. یری الملاصدرا أن التدبر فی آیات القرآن مرتبط بالتدبر فی عالم الوجود, و یعتبر القرآن نورا عقلیا و عن طریق هذا النور یعرف المبدأ والمعاد و تشاهد حقائق الاشیاء. و یعتقد الملاصدرا بوجود درجة لباطن القرآن تتناسب مع الدرجات الکمالیة للعقل الانسانی. والانسان الکامل هو من اکتمل من حیث المرتبة العقلیة. و یقول إن شرط الانتفاع من حقیقة القرآن و بطونه توظیف طاقة التعقل. و علی هذا الاساس یقول بضرورة التأویل فی تفسیر القرآن, و إن میدان ادراک معانی القرآن واسع لیجول فیه أهل الفهم والتأمل والتعقل. فی هذا البحث نتناول دراسة دور العقل فی ادراک معانی القرآن من وجهة نظر صدرالدین الشیرازی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  زرگر، ن.، و عبدالهی، م. (1392). عنوان فارسی: نقش عقل در فهم ایات قرآن از منظر ملاصدرا (عنوان عربی: دور العقل فی فهم آیات القرآن من وجهة نظر الملاصدرا). اندیشه نوین دینی, 9(32), 63-76. https://sid.ir/paper/133557/fa

  Vancouver: کپی

  زرگر نرگس، عبدالهی محمدعلی. عنوان فارسی: نقش عقل در فهم ایات قرآن از منظر ملاصدرا (عنوان عربی: دور العقل فی فهم آیات القرآن من وجهة نظر الملاصدرا). اندیشه نوین دینی. 1392 [cited 2023January30];9(32):63-76. Available from: https://sid.ir/paper/133557/fa

  IEEE: کپی

  زرگر، ن.، عبدالهی، م.، 1392. عنوان فارسی: نقش عقل در فهم ایات قرآن از منظر ملاصدرا (عنوان عربی: دور العقل فی فهم آیات القرآن من وجهة نظر الملاصدرا). اندیشه نوین دینی, [online] 9(32), pp.63-76. Available: https://sid.ir/paper/133557/fa.