مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

120

دانلود:

31

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

«بازتن یابی»؛ نگاهی قرآنی-فلسفی

نویسندگان

فعالی محمدتقی

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 120

چکیده

 جنبش های نو پدید معنوی دارای مبانی مشترکی هستند. یکی از بنیادهای مهم عرفان های نو ظهور, مساله «تناسخ» یا «بازتن یابی» است. تناسخ از مساله های مهمی است که مورد توجه ویژه متفکران مسلمان اعم از فیلسوفان, متکلمین, عارفان و مفسران بوده است.مقاله حاضر قصد دارد پس از بررسی معناشناسی و تحلیل انواع تناسخ, به بررسی دلایل آن بپردازد. دلایل مطرح شده در این باره سه دسته اند؛ برخی عقلی یا فلسفی اند, بعضی دیگر نقلی-اعم از قرآنی یا روایی-اند. البته در پاره ای از دلایل نقلی نیز شبهه امکان تناسخ, وجود دارد. مقاله پیش رو به تحلیل و بررسی هر سه دسته دلیل می پردازد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی